Mua bán Đất thổ cư tại Quận 8, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 79
Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 05

90 m2
₫ 1.8 tỷ

05/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 05

80 m2
₫ 1.8 tỷ

05/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 02

100 m2
₫ 1.8 tỷ

05/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 14

80 m2
₫ 1.8 tỷ

05/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 05

120 m2
Nam
₫ 4.4 tỷ

05/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 1639 m2 tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 10

1639 m2
₫ 65 triệu

05/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 175 m2 tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 07

175 m2
₫ 8.7 tỷ

05/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 10

100 m2
₫ 980 triệu

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 15

80 m2
₫ 2.1 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 05

80 m2
₫ 1.8 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 07

80 m2
₫ 2.2 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 16

100 m2
₫ 5.4 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 05

100 m2
₫ 2 tỷ

05/24/2020

Mua bán Đất thổ cư 59.6 m2 tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 07

59.6 m2
Tây Bắc
₫ 3.05 tỷ

05/24/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 16

80 m2
Tây
₫ 3.5 tỷ

05/23/2020