Mua bán Đất thổ cư tại Quận 7, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 479
Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Thuận Ðông

90 m2
₫ 1.8 tỷ

05/27/2020

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Mỹ

₫ 3.9 tỷ

05/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

90 m2
₫ 830 triệu

05/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 144 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phú

144 m2
Đông
₫ 16 tỷ

05/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 85 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Bình Thuận

85 m2
₫ 1.25 tỷ

05/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Quy

80 m2
Bắc
₫ 8.6 tỷ

05/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 60 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Thuận Ðông

60 m2
₫ 1.2 tỷ

05/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 156 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phú

156 m2
Đông
₫ 22.5 tỷ

05/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 102 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Bình Thuận

102 m2
Tây
₫ 10.2 tỷ

05/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 142 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Thuận

142 m2
₫ 10 tỷ

05/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 63 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Thuận

63 m2
₫ 1.27 tỷ

05/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 50 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Mỹ

50 m2
₫ 1.27 tỷ

05/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 60 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

60 m2
₫ 3 tỷ

05/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Kiểng

90 m2
₫ 1.6 tỷ

05/26/2020