Mua bán đất thổ cư tại Quận 7, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 of 256
52 m2 Residential Land for sale in District 7

Ho Chi Minh, District 7, Ward Phu My

52 m2
₫ 3.7 tỷ

12/15/2019

70 m2 Residential Land for sale in District 7

Ho Chi Minh, District 7, Ward Binh Thuan

70 m2
₫ 7.5 tỷ

12/15/2019

68 m2 Residential Land for sale in District 7

Ho Chi Minh, District 7, Ward Binh Thuan

68 m2
South
₫ 7.15 tỷ

12/14/2019

55 m2 Residential Land for sale in District 7

Ho Chi Minh, District 7, Ward Phu Thuan

55 m2
North East
₫ 4.88 tỷ

12/14/2019

120 m2 Residential Land for sale in District 7

Ho Chi Minh, District 7, Ward Binh Thuan

120 m2
East
₫ 5.6 tỷ

12/14/2019

134 m2 Residential Land for sale in District 7

Ho Chi Minh, District 7, Ward Tan Hung

134 m2
West
₫ 11 tỷ

12/14/2019

300 m2 Residential Land for sale in District 7

Ho Chi Minh, District 7, Ward Tan Thuan Dong

300 m2
₫ 400 triệu

12/14/2019

100 m2 Residential Land for sale in District 7

Ho Chi Minh, District 7, Ward Phu My

₫ 2.3 tỷ

12/14/2019

114 m2 Residential Land for sale in District 7

Ho Chi Minh, District 7, Ward Tan Quy

114 m2
South
₫ 16.5 tỷ

12/14/2019

72 m2 Residential Land for sale in District 7

Ho Chi Minh, District 7, Ward Phu Thuan

72 m2
₫ 5.35 tỷ

12/14/2019

111 m2 Residential Land for sale in District 7

Ho Chi Minh, District 7, Ward Tan Phong

111 m2
₫ 12.5 tỷ

12/14/2019

111 m2 Residential Land for sale in District 7

Ho Chi Minh, District 7, Ward Tan Phong

111 m2
₫ 12.3 tỷ

12/14/2019

90 m2 Residential Land for sale in District 7

Ho Chi Minh, District 7, Ward Tan Hung

90 m2
₫ 1.3 tỷ

12/14/2019

473 m2 Residential Land for sale in District 7

Ho Chi Minh, District 7, Ward Tan Hung

473 m2
West
₫ 5 tỷ

12/14/2019

100 m2 Residential Land for sale in District 7

Ho Chi Minh, District 7, Ward Tan Hung

100 m2
South
₫ 1.2 tỷ

12/14/2019