Mua bán đất thổ cư tại Quận 6, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 91
TOP
Mua bán đất thổ cư 100 m2 tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 12

100 m2
₫ 1.8 tỷ

10/29/2020

Mua bán đất thổ cư 58 m2 tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 13

58 m2
₫ 6 tỷ

10/28/2020

Mua bán đất thổ cư 100 m2 tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 06

100 m2
₫ 2.2 tỷ

10/28/2020

Mua bán đất thổ cư 100 m2 tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 02

100 m2
₫ 2.5 tỷ

10/27/2020

Mua bán đất thổ cư 80 m2 tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 10

80 m2
₫ 2.6 tỷ

10/24/2020

Mua bán đất thổ cư 105 m2 tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 12

₫ 3.98 tỷ

10/23/2020

Mua bán đất thổ cư 60 m2 tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 13

60 m2
₫ 6 tỷ

10/20/2020

Mua bán đất thổ cư 85 m2 tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 10

85 m2
₫ 2.5 tỷ

10/20/2020

Mua bán đất thổ cư 90 m2 tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 08

₫ 1.9 tỷ

10/20/2020

Mua bán đất thổ cư 160 m2 tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 10

160 m2
₫ 4.48 tỷ

10/20/2020

Mua bán đất thổ cư 80 m2 tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 10

80 m2
₫ 1.9 tỷ

10/20/2020

Mua bán đất thổ cư 80 m2 tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 10

80 m2
₫ 30 triệu

10/19/2020

Mua bán đất thổ cư 100 m2 tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 06

100 m2
₫ 3 tỷ

10/17/2020

Mua bán đất thổ cư 120 m2 tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 04

120 m2
₫ 3.98 tỷ

10/16/2020