Mua bán đất thổ cư tại Quận 6, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 98
Mua bán Đất thổ cư 52 m2 tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 05

52 m2
Tây Bắc
₫ 5 tỷ

12/06/2019

Mua bán Đất thổ cư 130 m2 tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 13

130 m2
₫ 1.9 tỷ

12/06/2019

Mua bán Đất thổ cư 52 m2 tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 06

52 m2
₫ 5 tỷ

12/06/2019

Mua bán Đất thổ cư 52 m2 tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 06

52 m2
Bắc
₫ 4 tỷ

12/06/2019

Mua bán Đất thổ cư 60 m2 tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 09

60 m2
₫ 720 triệu

12/06/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 10

80 m2
₫ 1.85 tỷ

12/06/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 11

80 m2
₫ 2.4 tỷ

12/05/2019

Mua bán Đất thổ cư 320 m2 tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Bình Trị Đông A

320 m2
₫ 8.64 tỷ

12/05/2019

Mua bán Đất thổ cư 47 m2 tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 06

47 m2
₫ 5 tỷ

12/04/2019

Mua bán Đất thổ cư 47 m2 tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 06

47 m2
₫ 4.5 tỷ

12/04/2019

Mua bán Đất thổ cư 103 m2 tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 11

103 m2
Tây
₫ 8 tỷ

12/04/2019

Mua bán Đất thổ cư 47 m2 tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 06

47 m2
₫ 4.7 tỷ

12/04/2019

Mua bán Đất thổ cư 47 m2 tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 06

47 m2
₫ 5 tỷ

12/04/2019

Mua bán Đất thổ cư 47 m2 tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 06

47 m2
₫ 5 tỷ

12/04/2019

Mua bán Đất thổ cư 47 m2 tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 06

47 m2
₫ 5 tỷ

12/03/2019