Mua bán Đất thổ cư tại Quận 6, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 54
Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 10

80 m2
₫ 980 triệu

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 07

₫ 1.8 tỷ

05/23/2020

Mua bán Đất thổ cư 96 m2 tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 11

96 m2
Nam
₫ 8.7 tỷ

05/23/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 10

100 m2
₫ 1.2 tỷ

05/22/2020

Mua bán Đất thổ cư 229 m2 tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 10

229 m2
Bắc
₫ 14.9 tỷ

05/22/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 10

80 m2
₫ 2.2 tỷ

05/21/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 01

100 m2
₫ 1.8 tỷ

05/21/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 11

80 m2
₫ 2.46 tỷ

05/21/2020

Mua bán Đất thổ cư 138 m2 tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 12

138 m2
₫ 4.15 tỷ

05/20/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 07

100 m2
₫ 2.9 tỷ

05/20/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 12

100 m2

05/20/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 03

80 m2
₫ 2.5 tỷ

05/19/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 10

100 m2
₫ 1.9 tỷ

05/19/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 10

80 m2
₫ 30 triệu

05/19/2020