Mua bán đất nền tại Quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng

1 - 15 của 48
Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 09

120 m2
Tây Nam
₫ 750 triệu

11/22/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 05

80 m2
₫ 900 triệu

11/21/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 09

80 m2
₫ 800 triệu

11/21/2019

Mua bán Đất thổ cư 105 m2 tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 06

105 m2
₫ 12 tỷ

11/21/2019

Mua bán Đất thổ cư 103 m2 tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 11

103 m2
Tây
₫ 8 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 50 m2 tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 06

50 m2
Tây Nam
₫ 5.17 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 10

80 m2
₫ 1.85 tỷ

11/19/2019

Mua bán Đất thổ cư 320 m2 tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Bình Trị Đông A

320 m2
₫ 8.64 tỷ

11/19/2019

Mua bán Đất thổ cư 50 m2 tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 06

50 m2
₫ 5 tỷ

11/18/2019

Mua bán Đất thổ cư 50 m2 tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 06

50 m2
₫ 5 tỷ

11/18/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 04

80 m2

11/17/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 07

100 m2
₫ 3 tỷ

11/17/2019

Mua bán Đất thổ cư 3600 m2 tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 07

3600 m2
₫ 195 tỷ

11/17/2019

Mua bán Đất thổ cư 2600 m2 tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 02

2600 m2
₫ 208 tỷ

11/17/2019