Mua bán Đất thổ cư tại Quận 5, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 19
Mua bán Đất thổ cư 60 m2 tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 02

60 m2
₫ 1.8 tỷ

05/24/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 02

100 m2
₫ 2.9 tỷ

05/24/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 01

100 m2
₫ 1.8 tỷ

05/24/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 09

80 m2
₫ 1.9 tỷ

05/22/2020

Mua bán Đất thổ cư 31000 m2 tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 04

31000 m2
₫ 4.026 tỷ

05/20/2020

Mua bán Đất thổ cư 44 m2 tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 02

44 m2
₫ 7.2 tỷ

05/20/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 06

100 m2
₫ 345 triệu

05/19/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 01

100 m2
₫ 2.3 tỷ

05/19/2020

Mua bán Đất thổ cư 68 m2 tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 11

68 m2
₫ 25 tỷ

05/18/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 01

100 m2
₫ 3 tỷ

05/18/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 10

80 m2
₫ 1.7 tỷ

05/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 01

100 m2
₫ 2.3 tỷ

05/16/2020

Mua bán Đất thổ cư 35 m2 tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 01

35 m2
₫ 7.2 tỷ

05/14/2020

Mua bán Đất thổ cư 110 m2 tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 05

110 m2
₫ 3.3 tỷ

05/12/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 04

80 m2
₫ 2.8 tỷ

05/12/2020