Mua bán Nhà tại TP.Hà Nội

1 - 15 của 19
Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 04

80 m2
₫ 2.3 tỷ

05/22/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 12

₫ 3.5 tỷ

05/22/2020

Mua bán Đất thổ cư 64 m2 tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 12

64 m2
₫ 1.47 tỷ

05/21/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 14

80 m2
₫ 2.8 tỷ

05/21/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 12

80 m2
₫ 2.1 tỷ

05/19/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 13

100 m2
₫ 2.3 tỷ

05/19/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 14

100 m2
₫ 2.2 tỷ

05/19/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

100 m2
₫ 11 tỷ

05/18/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 13

100 m2
₫ 2.3 tỷ

05/18/2020

Mua bán Đất thổ cư 56 m2 tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 16

56 m2
₫ 1.65 tỷ

05/18/2020

Mua bán Đất thổ cư 56 m2 tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

56 m2
₫ 2.25 tỷ

05/18/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

80 m2
₫ 2.4 tỷ

05/18/2020

Mua bán Đất thổ cư 1040 m2 tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 04

1040 m2
₫ 470 triệu

05/16/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

100 m2
₫ 2.3 tỷ

05/15/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 12

100 m2
₫ 4.2 tỷ

05/14/2020