Mua bán Đất thổ cư tại Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 22
Mua bán Đất thổ cư 300 m2 tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 13

300 m2
₫ 55 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 06

100 m2
₫ 2.8 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 04

₫ 2.9 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 3323 m2 tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 06

3323 m2
₫ 135 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 07

100 m2
₫ 2.3 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 09

80 m2
₫ 3.6 tỷ

05/22/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 07

100 m2
₫ 3.4 tỷ

05/21/2020

Mua bán Đất thổ cư 6400 m2 tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 06

6400 m2
₫ 1.35 tỷ

05/20/2020

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 04

90 m2
₫ 2.25 tỷ

05/19/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 06

100 m2
₫ 2 tỷ

05/19/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 02

80 m2
₫ 2 tỷ

05/18/2020

Mua bán Đất thổ cư 60 m2 tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 14

60 m2
₫ 2.2 tỷ

05/18/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 04

100 m2
₫ 3 tỷ

05/18/2020

Mua bán Đất thổ cư 60 m2 tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 01

60 m2
₫ 3.5 tỷ

05/15/2020

Mua bán Đất thổ cư 216 m2 tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 06

216 m2
₫ 80 tỷ

05/13/2020