Mua bán đất thổ cư tại Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2

1 - 15 của 57
Mua bán Đất thổ cư 80.6 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi

80.6 m2
Nam
₫ 4.2 tỷ

02/28/2020

Mua bán Đất thổ cư 1344 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi

1344 m2
₫ 49.728 tỷ

02/28/2020

Mua bán Đất thổ cư 143.6 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi

143.6 m2
Đông Bắc
₫ 1 tỷ

02/28/2020

Mua bán Đất thổ cư 70 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi

70 m2
Tây
₫ 3.1 tỷ

02/28/2020

Mua bán Đất thổ cư 93.8 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi

93.8 m2
Tây
₫ 3 tỷ

02/28/2020

Mua bán Đất thổ cư 73.5 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi

73.5 m2
Bắc
₫ 2.8 tỷ

02/28/2020

Mua bán Đất thổ cư 54 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi

54 m2
Đông
₫ 2.3 tỷ

02/28/2020

Mua bán Đất thổ cư 81 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi

81 m2
Nam
₫ 6.5 tỷ

02/28/2020

Mua bán Đất thổ cư 118 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi

118 m2
Tây
₫ 5.3 tỷ

02/28/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi

80 m2
₫ 4.2 tỷ

02/28/2020

Mua bán Đất thổ cư 1344 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi

1344 m2
₫ 49 tỷ

02/28/2020

Mua bán Đất thổ cư 54 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi

54 m2
Tây
₫ 2.3 tỷ

02/28/2020

Mua bán Đất thổ cư 115 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi

115 m2
₫ 6.5 tỷ

02/28/2020

Mua bán Đất thổ cư 84.5 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi

84.5 m2
₫ 6.2 tỷ

02/28/2020

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi

90 m2
Nam
₫ 6.75 tỷ

02/28/2020