Mua bán mặt bằng văn phòng tại Việt Nam

1 - 15 của 26
Mua bán Đất thổ cư 154 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

154 m2
₫ 18.48 tỷ

11/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 160 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

160 m2
₫ 18 tỷ

11/7/2019

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

150 m2
Đông Bắc
₫ 140 triệu

11/7/2019

Mua bán Đất thổ cư 118 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

118 m2
Tây Nam
₫ 11 tỷ

11/6/2019

Mua bán Đất thổ cư 170 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

170 m2
₫ 6.8 tỷ

11/5/2019

Mua bán Đất thổ cư 366 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

366 m2
₫ 14.6 tỷ

11/5/2019

Mua bán Đất thổ cư 600 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

600 m2
₫ 150 tỷ

11/5/2019

Mua bán Đất thổ cư 375 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

375 m2
₫ 37.5 tỷ

11/5/2019

Mua bán Đất thổ cư 245 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

245 m2
₫ 23 tỷ

11/5/2019

Mua bán Đất thổ cư 88 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

88 m2
₫ 11.5 tỷ

11/4/2019

Mua bán Đất thổ cư 580 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

580 m2
₫ 63.8 tỷ

11/4/2019

Mua bán Đất thổ cư 600 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

600 m2
₫ 66 tỷ

11/4/2019

Mua bán Đất thổ cư 160 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

160 m2
₫ 17.5 tỷ

11/4/2019

Mua bán Đất thổ cư 87 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

87 m2
Tây Nam
₫ 13.5 tỷ

11/4/2019

Mua bán Đất thổ cư 128 ha tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

128 m2
Đông Nam
₫ 13.5 tỷ

11/4/2019