Mua bán Đất thổ cư tại Quận 12, TP.Hồ Chí Minh

31 - 45 của 534
Mua bán Đất thổ cư 55 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Lộc

55 m2
Tây Nam
₫ 2.7 tỷ

08/05/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Thới Hiệp

100 m2
₫ 1.7 tỷ

08/05/2020

Mua bán Đất thổ cư 65 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Lộc

65 m2
₫ 2.6 tỷ

08/05/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường An Phú Ðông

100 m2
₫ 2.5 tỷ

08/05/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Thới Nhất

100 m2
₫ 1.6 tỷ

08/05/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Thới Nhất

100 m2
₫ 1.6 tỷ

08/05/2020

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Lộc

₫ 4.75 tỷ

08/05/2020

Mua bán Đất thổ cư 60 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Xuân

60 m2
₫ 1.7 tỷ

08/05/2020

Mua bán Đất thổ cư 302 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường An Phú Ðông

302 m2
₫ 11 tỷ

08/05/2020

Mua bán Đất thổ cư 60 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Xuân

60 m2
₫ 1.7 tỷ

08/05/2020

Mua bán Đất thổ cư 60 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Xuân

60 m2
₫ 1.7 tỷ

08/05/2020

Mua bán Đất thổ cư 65 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Thới Nhất

65 m2
₫ 1.69 tỷ

08/05/2020

Mua bán Đất thổ cư 73 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Chánh Hiệp

73 m2
₫ 1.821 tỷ

08/05/2020

Mua bán Đất thổ cư 65 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Hiệp Thành

65 m2
₫ 1.85 tỷ

08/05/2020

Mua bán Đất thổ cư 422 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường An Phú Ðông

422 m2
₫ 15 tỷ

08/04/2020