Mua bán đất thổ cư tại Quận 12, TP.Hồ Chí Minh

31 - 45 của 435
Mua bán Đất thổ cư 104 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Xuân

104 m2
₫ 2.756 tỷ

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 218 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Xuân

218 m2
₫ 5.45 tỷ

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 113 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Lộc

113 m2
₫ 3.35 tỷ

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Lộc

80 m2
₫ 2.62 tỷ

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 146.5 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường An Phú Ðông

146.5 m2
₫ 5.5 tỷ

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 106 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Lộc

106 m2
₫ 3.75 tỷ

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 113 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Thới Hiệp

113 m2
₫ 4.7 tỷ

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 64 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Xuân

64 m2
₫ 2.6 tỷ

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Xuân

80 m2
₫ 3.15 tỷ

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Xuân

100 m2
₫ 3.55 tỷ

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 75 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Xuân

75 m2
₫ 2.85 tỷ

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 70 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Lộc

70 m2
₫ 2.16 tỷ

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 52 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Xuân

52 m2
₫ 2.48 tỷ

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 117 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Xuân

117 m2
₫ 3.55 tỷ

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 68 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Lộc

68 m2
₫ 2.35 tỷ

01/17/2020