Mua bán đất thổ cư tại Quận 12, TP.Hồ Chí Minh

16 - 30 của 286
Mua bán Đất thổ cư 64 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường An Phú Ðông

64 m2
₫ 3.3 tỷ

01/18/2020

Mua bán Đất thổ cư 50 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Xuân

50 m2
₫ 1.7 tỷ

01/18/2020

Mua bán Đất thổ cư 70 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường An Phú Ðông

70 m2
₫ 3.3 tỷ

01/18/2020

Mua bán Đất thổ cư 50 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường An Phú Ðông

50 m2
₫ 1.85 tỷ

01/18/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Hiệp Thành

80 m2
₫ 3.2 tỷ

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Hiệp Thành

90 m2
₫ 2.9 tỷ

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Chánh Hiệp

100 m2
₫ 4 tỷ

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 162 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Chánh Hiệp

162 m2
₫ 8 tỷ

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Chánh Hiệp

80 m2
₫ 3 tỷ

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Hiệp Thành

90 m2
₫ 7 tỷ

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 110 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Hiệp Thành

110 m2
₫ 4.6 tỷ

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Thới Hiệp

80 m2
₫ 3 tỷ

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Xuân

120 m2
₫ 2.8 tỷ

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 66 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Xuân

66 m2
₫ 2.3 tỷ

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 1858 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường An Phú Ðông

1858 m2
₫ 80 tỷ

01/17/2020