Mua bán đất thổ cư tại Quận 12, TP.Hồ Chí Minh

16 - 30 của 417
Mua bán đất thổ cư 52 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Ðông Hưng Thuận

52 m2
₫ 1.21 tỷ

09/25/2020

Mua bán đất thổ cư 68 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Chánh Hiệp

68 m2
₫ 1.1 tỷ

09/25/2020

Mua bán đất thổ cư 40 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Chánh Hiệp

40 m2
₫ 910 triệu

09/25/2020

Mua bán đất thổ cư 68 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Xuân

68 m2
Đông Bắc
₫ 2.85 tỷ

09/25/2020

Mua bán đất thổ cư 60 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Hiệp Thành

60 m2
₫ 780 triệu

09/25/2020

Mua bán đất thổ cư 100 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thới An

100 m2
₫ 1.35 tỷ

09/25/2020

Mua bán đất thổ cư 94 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Thới Nhất

94 m2
₫ 7 tỷ

09/25/2020

Mua bán đất thổ cư 100 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Hưng Thuận

100 m2
₫ 1.6 tỷ

09/25/2020

Mua bán đất thổ cư 100 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thới An

100 m2
₫ 1.6 tỷ

09/25/2020

Mua bán đất thổ cư 100 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Hiệp Thành

100 m2
₫ 1.8 tỷ

09/25/2020

Mua bán đất thổ cư 100 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Hiệp Thành

100 m2
₫ 1.8 tỷ

09/25/2020

Mua bán đất thổ cư 100 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Thới Nhất

100 m2
₫ 1.6 tỷ

09/25/2020

Mua bán đất thổ cư 100 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thới An

100 m2
₫ 1 tỷ

09/25/2020

Mua bán đất thổ cư 302 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường An Phú Ðông

302 m2
₫ 12 tỷ

09/25/2020

Mua bán đất thổ cư 60 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Lộc

60 m2
₫ 3.4 tỷ

09/25/2020