Mua bán Đất thổ cư tại Phường Ðông Hưng Thuận, Quận 12

1 - 15 của 16
Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Ðông Hưng Thuận

80 m2
₫ 1.6 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 147 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Ðông Hưng Thuận

147 m2
₫ 900 triệu

05/21/2020

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Ðông Hưng Thuận

120 m2
₫ 570 triệu

05/21/2020

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Ðông Hưng Thuận

120 m2
₫ 560 triệu

05/21/2020

Mua bán Đất thổ cư 73 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Ðông Hưng Thuận

73 m2
₫ 1.1 tỷ

05/21/2020

Mua bán Đất thổ cư 112.5 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Ðông Hưng Thuận

112.5 m2
Nam
₫ 9.5 tỷ

05/19/2020

Mua bán Đất thổ cư 2660 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Ðông Hưng Thuận

2660 m2
₫ 70 tỷ

05/19/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Ðông Hưng Thuận

100 m2
Đông Nam
₫ 1.15 tỷ

05/18/2020

Mua bán Đất thổ cư 2650 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Ðông Hưng Thuận

2650 m2
₫ 69 tỷ

05/18/2020

Mua bán Đất thổ cư 2660 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Ðông Hưng Thuận

2660 m2
₫ 70 tỷ

05/18/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Ðông Hưng Thuận

100 m2
₫ 239 triệu

05/14/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Ðông Hưng Thuận

100 m2
₫ 330 triệu

05/14/2020

Mua bán Đất thổ cư 85 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Ðông Hưng Thuận

85 m2
₫ 1.5 tỷ

05/12/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Ðông Hưng Thuận

80 m2
₫ 670 triệu

05/08/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Ðông Hưng Thuận

80 m2
₫ 670 triệu

05/08/2020