Mua bán đất thổ cư tại Quận 12, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 361
Mua bán Đất thổ cư 2247 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường An Phú Ðông

2247 m2
₫ 45 tỷ

01/20/2020

Mua bán Đất thổ cư 66 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường An Phú Ðông

66 m2
₫ 2.8 tỷ

01/20/2020

Mua bán Đất thổ cư 64.7 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Xuân

64.7 m2
₫ 2.7 tỷ

01/18/2020

Mua bán Đất thổ cư 72 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Lộc

72 m2
₫ 3.85 tỷ

01/18/2020

Mua bán Đất thổ cư 51 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Lộc

51 m2
₫ 3.4 tỷ

01/18/2020

Mua bán Đất thổ cư 249 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Xuân

249 m2
₫ 6.2 tỷ

01/18/2020

Mua bán Đất thổ cư 68 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Lộc

68 m2
₫ 2.9 tỷ

01/18/2020

Mua bán Đất thổ cư 104 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường An Phú Ðông

104 m2
₫ 2.75 tỷ

01/18/2020

Mua bán Đất thổ cư 54 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường An Phú Ðông

54 m2
Tây Bắc
₫ 3.3 tỷ

01/18/2020

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường An Phú Ðông

120 m2
Bắc
₫ 4.2 tỷ

01/18/2020

Mua bán Đất thổ cư 58 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường An Phú Ðông

58 m2
₫ 3.1 tỷ

01/18/2020

Mua bán Đất thổ cư 60 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường An Phú Ðông

60 m2
₫ 3.6 tỷ

01/18/2020

Mua bán Đất thổ cư 64 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường An Phú Ðông

64 m2
₫ 3.3 tỷ

01/18/2020

Mua bán Đất thổ cư 50 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Xuân

50 m2
₫ 1.7 tỷ

01/18/2020

Mua bán Đất thổ cư 70 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường An Phú Ðông

70 m2
₫ 3.3 tỷ

01/18/2020