Mua bán Đất thổ cư tại Quận 11, TP.Hồ Chí Minh

1 - 13 của 13
Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 10

100 m2
₫ 350 triệu

05/28/2020

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 11

90 m2
₫ 2.45 tỷ

05/28/2020

Mua bán Đất thổ cư 3000 m2 tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 13

3000 m2
₫ 1.95 tỷ

05/27/2020

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 05

90 m2
₫ 6.5 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 09

120 m2
₫ 700 triệu

05/21/2020

Mua bán Đất thổ cư 2900 m2 tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 03

2900 m2
₫ 190 tỷ

05/20/2020

Mua bán Đất thổ cư 250 m2 tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 16

250 m2
₫ 1.2 tỷ

05/19/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 08

100 m2
₫ 3.5 tỷ

05/07/2020

Mua bán Đất thổ cư 62 m2 tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 05

62 m2
₫ 6.2 tỷ

05/09/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 06

100 m2
₫ 3 tỷ

05/07/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 16

100 m2
₫ 320 triệu

10/25/2016

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 06

100 m2
Bắc
₫ 135 triệu

04/08/2016

Mua bán Đất thổ cư 115 m2 tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 02

115 m2
3
₫ 185 triệu

04/08/2016