Mua bán Đất thổ cư tại Quận 10, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 28
Mua bán Đất thổ cư 84 m2 tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 04

84 m2
₫ 2.75 tỷ

05/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 12

100 m2
₫ 3.4 tỷ

05/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 15

100 m2
₫ 2.9 tỷ

05/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 61 m2 tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 14

61 m2
₫ 2.8 tỷ

05/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 14

100 m2
₫ 2.9 tỷ

05/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 113 m2 tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 12

113 m2
₫ 10.5 tỷ

05/22/2020

Mua bán Đất thổ cư 72 m2 tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 14

72 m2
Đông Nam
₫ 1.4 tỷ

05/21/2020

Mua bán Đất thổ cư 60 m2 tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 14

60 m2
₫ 2.5 tỷ

05/21/2020

Mua bán Đất thổ cư 179 m2 tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 02

179 m2
₫ 48 tỷ

05/21/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 14

100 m2
₫ 3 tỷ

05/19/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 13

100 m2
₫ 2.8 tỷ

05/19/2020

Mua bán Đất thổ cư 48 m2 tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 15

48 m2
₫ 2.4 tỷ

05/18/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 08

100 m2
₫ 4.3 tỷ

05/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 14

100 m2
₫ 2.9 tỷ

05/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 14

100 m2
₫ 2.1 tỷ

05/17/2020