Mua bán Đất thổ cư tại Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 25
Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Cầu Kho

100 m2
₫ 6.5 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 60 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

60 m2
₫ 3.9 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 60 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Nguyễn Cư Trinh

60 m2
₫ 3.5 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 197 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

197 m2
₫ 75 tỷ

05/23/2020

Mua bán Đất thổ cư 15889 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

15889 m2
₫ 2000 tỷ

05/23/2020

Mua bán Đất thổ cư 15889 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

15889 m2
₫ 2000 tỷ

05/23/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

80 m2
₫ 3 tỷ

05/21/2020

Mua bán Đất thổ cư 3165 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

3165 m2
₫ 6 tỷ

05/20/2020

Mua bán Đất thổ cư 160 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

160 m2
₫ 115 tỷ

05/18/2020

Mua bán Đất thổ cư 4896 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

4896 m2
₫ 3500 tỷ

05/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

100 m2
₫ 4.1 tỷ

05/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

80 m2
₫ 3.9 tỷ

05/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Nguyễn Cư Trinh

100 m2
₫ 345 triệu

05/16/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Nguyễn Cư Trinh

100 m2
₫ 345 triệu

05/15/2020

Mua bán Đất thổ cư 40 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

40 m2
₫ 25 tỷ

05/14/2020