Mua bán đất thổ cư tại Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 44
Mua bán đất thổ cư 1200 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Cô Giang

1200 m2
₫ 300 tỷ

10/26/2020

Mua bán đất thổ cư 100 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Nguyễn Thái Bình

100 m2
₫ 420 triệu

10/20/2020

Mua bán đất thổ cư 80 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

80 m2
₫ 4.5 tỷ

10/16/2020

Mua bán đất thổ cư 6.2 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Phạm Ngũ Lão

6.2 m2
₫ 6.2 tỷ

09/29/2020

Mua bán đất thổ cư 80 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

80 m2
₫ 3 tỷ

09/22/2020

Mua bán đất thổ cư 100 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

100 m2
₫ 2.2 tỷ

09/20/2020

Mua bán đất thổ cư 865 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Nguyễn Cư Trinh

865 m2
₫ 180 tỷ

09/19/2020

Mua bán đất thổ cư 200 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

200 m2
Đông
₫ 700 triệu

09/18/2020

Mua bán đất thổ cư 196 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

196 m2
₫ 147 tỷ

10/19/2020

Mua bán đất thổ cư 90 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

90 m2
₫ 900 triệu

10/15/2020

Mua bán đất thổ cư 250 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Tân Ðịnh

250 m2
₫ 92 tỷ

09/29/2020

Mua bán đất thổ cư 750 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

750 m2
₫ 700 tỷ

09/24/2020

Mua bán đất thổ cư 100 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

100 m2
₫ 9 tỷ

09/21/2020

Mua bán đất thổ cư 2650 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

2650 m2
₫ 901 tỷ

09/19/2020

Mua bán đất thổ cư 197 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

197 m2
₫ 75 tỷ

09/19/2020