Mua bán Đất thổ cư tại Xã Phước Kiểng, Huyện Nhà Bè

1 - 15 của 24
Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phước Kiểng

120 m2
Tây Nam
₫ 4.3 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 137 m2 tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phước Kiểng

137 m2
Đông
₫ 4.85 tỷ

05/24/2020

Mua bán Đất thổ cư 1000 m2 tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phước Kiểng

1000 m2
₫ 600 triệu

05/22/2020

Mua bán Đất thổ cư 160 m2 tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phước Kiểng

160 m2
₫ 7.48 tỷ

05/21/2020

Mua bán Đất thổ cư 680 m2 tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phước Kiểng

680 m2
₫ 14.62 tỷ

05/20/2020

Mua bán Đất thổ cư 86 m2 tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phước Kiểng

86 m2
Tây
₫ 4.25 tỷ

05/19/2020

Mua bán Đất thổ cư 104 m2 tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phước Kiểng

104 m2
₫ 2.92 tỷ

05/19/2020

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phước Kiểng

120 m2
₫ 2.6 tỷ

05/19/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phước Kiểng

100 m2
₫ 3.9 tỷ

05/19/2020

Mua bán Đất thổ cư 81 m2 tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phước Kiểng

81 m2
₫ 3.333 tỷ

05/15/2020

Mua bán Đất thổ cư 187 m2 tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phước Kiểng

187 m2
Đông Bắc
₫ 10.5 tỷ

05/13/2020

Mua bán Đất thổ cư 125 m2 tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phước Kiểng

125 m2
Đông Nam
₫ 6 tỷ

05/13/2020

Mua bán Đất thổ cư 109 m2 tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phước Kiểng

109 m2
Tây Nam
₫ 7.1 tỷ

05/13/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phước Kiểng

100 m2
Tây Nam
₫ 6 tỷ

05/13/2020

Mua bán Đất thổ cư 251 m2 tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phước Kiểng

251 m2
Đông Nam
₫ 10 tỷ

05/08/2020