Mua bán Đất thổ cư tại Huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 1446
Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Long Thới

90 m2
₫ 2.8 tỷ

05/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 85 m2 tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Long Thới

85 m2
₫ 2.8 tỷ

05/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 54 m2 tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Thị Trấn Nhà Bè

54 m2
₫ 2.48 tỷ

05/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 50 m2 tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Thị Trấn Nhà Bè

50 m2
₫ 2.6 tỷ

05/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 116 m2 tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Thị Trấn Nhà Bè

116 m2
₫ 3.9 tỷ

05/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Thị Trấn Nhà Bè

90 m2
₫ 2.15 tỷ

05/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 210 m2 tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Nhơn Ðức

210 m2
₫ 4.25 tỷ

05/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Long Thới

100 m2
₫ 3 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Hiệp Phước

100 m2
₫ 2.05 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 93 m2 tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Hiệp Phước

93 m2
₫ 3.5 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Long Thới

100 m2
₫ 2.7 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 117 m2 tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Hiệp Phước

117 m2
₫ 2.95 tỷ

05/25/2020