Mua bán đất thổ cư tại Huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 606
TOP
TÔI CẦN BÁN MIẾNG ĐẤT LỚN TẠI TÂN HIỆP HOOC MÔN

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Tân Hiệp

5388 m2
₫ 8.082 tỷ

09/16/2020

Mua bán đất thổ cư 91 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Tân Hiệp

91 m2
₫ 1.2 tỷ

09/29/2020

Mua bán đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Xuân Thới Thượng

100 m2
₫ 429 triệu

09/29/2020

Mua bán đất thổ cư 120 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Xuân Thới Sơn

120 m2
₫ 790 triệu

09/29/2020

Mua bán đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Bà Ðiểm

100 m2
₫ 410 triệu

09/29/2020

Mua bán đất thổ cư 120 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Xuân Thới Thượng

120 m2
₫ 550 triệu

09/29/2020

Mua bán đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Xuân Thới Sơn

100 m2
₫ 390 triệu

09/29/2020

Mua bán đất thổ cư 80 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Xuân Thới Thượng

80 m2
₫ 379 triệu

09/29/2020

Mua bán đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Xuân Thới Thượng

100 m2
₫ 550 triệu

09/29/2020

Mua bán đất thổ cư 60 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Xuân Thới Sơn

₫ 460 triệu

09/29/2020