Mua bán đất thổ cư tại Huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh

31 - 45 của 599
Mua bán Đất thổ cư 97 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Tân Thới Nhì

97 m2
₫ 750 triệu

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Thị Trấn Hóc Môn

100 m2
₫ 55 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Tân Thới Nhì

80 m2
₫ 560 triệu

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 130 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Xuân Thới Thượng

130 m2
₫ 520 triệu

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 78.7 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Thị Trấn Hóc Môn

78.7 m2
₫ 790 triệu

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 85 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Trung Chánh

85 m2
₫ 870 triệu

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 87.5 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Tân Xuân

87.5 m2
₫ 750 triệu

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Bà Ðiểm

90 m2
₫ 980 triệu

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 86 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Bà Ðiểm

86 m2
₫ 1.5 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Bà Ðiểm

90 m2
₫ 900 triệu

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Bà Ðiểm

120 m2
₫ 850 triệu

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 92 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Thị Trấn Hóc Môn

92 m2
₫ 730 triệu

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 110 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Xuân Thới Thượng

110 m2
₫ 1.3 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Bà Ðiểm

100 m2
₫ 326 triệu

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Thới Tam Thôn

80 m2
₫ 1.4 tỷ

11/20/2019