Mua bán Đất thổ cư tại Huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh

31 - 45 của 392
Mua bán Đất thổ cư 72 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Xuân Thới Thượng

₫ 1.5 tỷ

07/09/2020

Mua bán Đất thổ cư 170 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Xuân Thới Thượng

170 m2
₫ 1.4 tỷ

07/09/2020

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Xuân Thới Thượng

90 m2
₫ 1.6 tỷ

07/09/2020

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Xuân Thới Thượng

90 m2
₫ 1.7 tỷ

07/09/2020

Mua bán Đất thổ cư 500 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Ðông Thạnh

500 m2
Tây Bắc
₫ 5.8 tỷ

07/08/2020

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Xuân Thới Thượng

90 m2
₫ 325 triệu

07/07/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Thị Trấn Hóc Môn

100 m2
₫ 375 triệu

07/08/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Tân Thới Nhì

100 m2
₫ 550 triệu

07/08/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Tân Thới Nhì

100 m2
₫ 540 triệu

07/08/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Bà Ðiểm

100 m2
₫ 339 triệu

07/08/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Xuân Thới Thượng

100 m2
₫ 850 triệu

07/08/2020

Mua bán Đất thổ cư 68 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Tân Hiệp

68 m2
₫ 1.42 tỷ

07/08/2020

Mua bán Đất thổ cư 73 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Tân Chánh Hiệp

73 m2
₫ 1.625 tỷ

07/08/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Bà Ðiểm

100 m2
₫ 850 triệu

07/08/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Tân Hiệp

80 m2
₫ 650 triệu

07/08/2020