Mua bán đất thổ cư tại Huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh

16 - 30 của 704
Mua bán Đất thổ cư 115 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Tân Hiệp

115 m2
₫ 1.5 tỷ

11/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 108 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Thới Tam Thôn

108 m2
₫ 780 triệu

11/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 105 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Thới Tam Thôn

105 m2
₫ 1.4 tỷ

11/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Tân Hiệp

120 m2
₫ 800 triệu

11/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 114 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Tân Hiệp

114 m2
₫ 780 triệu

11/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 94 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Thới Tam Thôn

94 m2
₫ 1.5 tỷ

11/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 92 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Xuân Thới Sơn

92 m2
₫ 600 triệu

11/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Tân Hiệp

80 m2
₫ 339 triệu

11/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 106 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Tân Hiệp

106 m2
₫ 550 triệu

11/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 85.72 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Xuân Thới Sơn

85.72 m2
₫ 1.85 tỷ

11/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 85 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Xuân Thới Sơn

85 m2
₫ 1.85 tỷ

11/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Thị Trấn Hóc Môn

100 m2
₫ 650 triệu

11/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 85.72 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Xuân Thới Sơn

85.72 m2
₫ 1.85 tỷ

11/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 85 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Xuân Thới Sơn

85 m2
₫ 1.85 tỷ

11/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Tân Xuân

100 m2
₫ 1.25 tỷ

11/13/2019