Mua bán Đất thổ cư tại Huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh

16 - 30 của 383
Mua bán Đất thổ cư 115 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Bà Ðiểm

115 m2
Đông Nam
₫ 930 triệu

05/23/2020

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Thới Tam Thôn

150 m2
Bắc
₫ 485 triệu

05/23/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Tân Hiệp

80 m2
₫ 1.8 tỷ

05/23/2020

Mua bán Đất thổ cư 88 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Bà Ðiểm

88 m2
₫ 1.2 tỷ

05/23/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Thị Trấn Hóc Môn

100 m2
₫ 450 triệu

05/23/2020

Mua bán Đất thổ cư 659 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Xuân Thới Thượng

659 m2
₫ 14.3 tỷ

05/23/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Tân Hiệp

100 m2
Đông Nam
₫ 1.7 tỷ

05/22/2020

Mua bán Đất thổ cư 350 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Tân Xuân

350 m2
Bắc
₫ 2.4 tỷ

05/22/2020

Mua bán Đất thổ cư 165 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Xuân Thới Thượng

165 m2
Đông Bắc
₫ 1.7 tỷ

05/22/2020

Mua bán Đất thổ cư 110 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Bà Ðiểm

110 m2
₫ 2 tỷ

05/22/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Bà Ðiểm

80 m2
₫ 1.6 tỷ

05/22/2020

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Xuân Thới Thượng

120 m2
₫ 1.8 tỷ

05/22/2020

Mua bán Đất thổ cư 85 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Xuân Thới Thượng

85 m2
Đông
₫ 950 triệu

05/22/2020

Mua bán Đất thổ cư 85 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Xuân Thới Thượng

85 m2
Đông
₫ 500 triệu

05/22/2020

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Ðông Thạnh

90 m2
₫ 600 triệu

05/22/2020