Mua bán Đất thổ cư tại Huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 385
TOP
Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Thị Trấn Hóc Môn

100 m2
₫ 650 triệu

05/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Tân Hiệp

100 m2
₫ 650 triệu

05/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 52 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Tân Hiệp

52 m2
₫ 1.3 tỷ

05/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 310 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Tân Hiệp

310 m2
₫ 6.2 tỷ

05/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 158 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Bà Ðiểm

158 m2
₫ 5.7 tỷ

05/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 107 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Tân Xuân

107 m2
Tây
₫ 3.3 tỷ

05/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 83.2 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Tân Chánh Hiệp

83.2 m2
Tây Nam
₫ 4.1 tỷ

05/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 200 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Thị Trấn Hóc Môn

200 m2
₫ 350 triệu

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 118 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Tân Hiệp

118 m2
₫ 74 tỷ

05/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Tân Thới Nhì

120 m2
₫ 840 triệu

05/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Thị Trấn Hóc Môn

150 m2
₫ 560 triệu

05/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Ðông Thạnh

90 m2
₫ 1.9 tỷ

05/25/2020