Mua bán Đất thổ cư tại Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi

1 - 15 của 42
Mua bán Đất thổ cư 446 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Thạnh Tây

446 m2
₫ 2.9 tỷ

07/08/2020

Mua bán Đất thổ cư 96 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Thạnh Tây

₫ 900 triệu

07/08/2020

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Thạnh Tây

90 m2
₫ 900 triệu

07/08/2020

Mua bán Đất thổ cư 680 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Thạnh Tây

680 m2
₫ 3.06 tỷ

07/07/2020

Mua bán Đất thổ cư 85 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Thạnh Tây

85 m2
₫ 700 triệu

07/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 85 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Thạnh Tây

85 m2
₫ 1.3 tỷ

07/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Thạnh Tây

80 m2
₫ 1.2 tỷ

07/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Thạnh Tây

80 m2
₫ 450 triệu

07/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 85 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Thạnh Tây

85 m2
₫ 700 triệu

07/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 85 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Thạnh Tây

85 m2
₫ 650 triệu

07/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 190 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Thạnh Tây

190 m2
₫ 1.25 tỷ

07/03/2020

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Thạnh Tây

90 m2
₫ 1.3 tỷ

07/02/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Thạnh Tây

80 m2
Đông Nam
₫ 650 triệu

07/02/2020

Mua bán Đất thổ cư 650 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Thạnh Tây

650 m2
₫ 700 triệu

07/02/2020

Mua bán Đất thổ cư 85 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Thạnh Tây

85 m2
₫ 650 triệu

07/02/2020