Mua bán đất thổ cư tại Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi

1 - 15 của 54
Mua bán Đất thổ cư 28000 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân An Hội

28000 m2
₫ 42 tỷ

01/20/2020

Mua bán Đất thổ cư 2145 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân An Hội

2145 m2
₫ 6 tỷ

01/18/2020

Mua bán Đất thổ cư 2280 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân An Hội

2280 m2
₫ 15.4 tỷ

01/18/2020

Mua bán Đất thổ cư 2280 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân An Hội

2280 m2
₫ 15.4 tỷ

01/18/2020

Mua bán Đất thổ cư 87890 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân An Hội

87890 m2
₫ 400 tỷ

01/15/2020

Mua bán Đất thổ cư 85 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân An Hội

85 m2
₫ 500 triệu

01/10/2020

Mua bán Đất thổ cư 245 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân An Hội

245 m2
₫ 585 triệu

01/10/2020

Mua bán Đất thổ cư 168 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân An Hội

168 m2
₫ 595 triệu

01/10/2020

Mua bán Đất thổ cư 97 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân An Hội

97 m2
₫ 580 triệu

01/10/2020

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân An Hội

150 m2
₫ 735 triệu

01/10/2020

Mua bán Đất thổ cư 85 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân An Hội

85 m2
₫ 745 triệu

01/10/2020

Mua bán Đất thổ cư 240 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân An Hội

240 m2
₫ 595 triệu

01/10/2020

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân An Hội

90 m2
₫ 560 tỷ

01/10/2020

Mua bán Đất thổ cư 140 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân An Hội

140 m2
₫ 630 triệu

01/10/2020