Mua bán đất thổ cư tại Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi

1 - 15 của 183
Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân An Hội

100 m2
₫ 410 triệu

11/14/2019

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân An Hội

₫ 800 triệu

11/14/2019

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân An Hội

120 m2
₫ 990 triệu

11/14/2019

Mua bán Đất thổ cư 28000 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân An Hội

28000 m2
₫ 42 tỷ

11/14/2019

Mua bán Đất thổ cư 2145 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân An Hội

2145 m2
₫ 6 tỷ

11/14/2019

Mua bán Đất thổ cư 2145 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân An Hội

2145 m2
₫ 6 tỷ

11/14/2019

Mua bán Đất thổ cư 2280 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân An Hội

2280 m2
₫ 15.4 tỷ

11/14/2019

Mua bán Đất thổ cư 2280 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân An Hội

2280 m2
₫ 15.4 tỷ

11/14/2019

Mua bán Đất thổ cư 600 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân An Hội

600 m2
₫ 750 triệu

11/14/2019

Mua bán Đất thổ cư 240 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân An Hội

240 m2
₫ 595 triệu

11/14/2019

Mua bán Đất thổ cư 85 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân An Hội

85 m2
₫ 745 triệu

11/14/2019

Mua bán Đất thổ cư 245 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân An Hội

245 m2
₫ 585 triệu

11/14/2019

Mua bán Đất thổ cư 168 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân An Hội

168 m2
₫ 595 triệu

11/14/2019

Mua bán Đất thổ cư 160 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân An Hội

160 m2
₫ 575 triệu

11/14/2019