Mua bán kho xưởng tại Việt Nam

1 - 15 của 135
Mua bán Đất thổ cư 151 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân An Hội

151 m2
₫ 580 triệu

12/07/2019

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân An Hội

90 m2
₫ 479 triệu

12/07/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân An Hội

100 m2
₫ 450 triệu

12/07/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân An Hội

100 m2
₫ 956 triệu

12/07/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân An Hội

100 m2
₫ 956 triệu

12/07/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân An Hội

100 m2
₫ 1 tỷ

12/07/2019

Mua bán Đất thổ cư 85 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân An Hội

85 m2
₫ 600 triệu

12/07/2019

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân An Hội

120 m2
₫ 600 triệu

12/07/2019

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân An Hội

90 m2
₫ 479 triệu

12/07/2019

Mua bán Đất thổ cư 220 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân An Hội

220 m2
₫ 550 triệu

12/06/2019

Mua bán Đất thổ cư 200 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân An Hội

200 m2
₫ 605 triệu

12/06/2019

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân An Hội

120 m2
₫ 570 triệu

12/06/2019

Mua bán Đất thổ cư 180 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân An Hội

180 m2
₫ 655 triệu

12/06/2019

Mua bán Đất thổ cư 114 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân An Hội

114 m2
₫ 605 triệu

12/06/2019