Mua bán Đất thổ cư tại Huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 1554
TOP
Mua bán Đất thổ cư 108 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Bình Mỹ

108 m2
Tây Bắc
₫ 1.75 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 175 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Nhuận Ðức

175 m2
₫ 1.35 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 125 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Nhuận Ðức

125 m2
₫ 1.25 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân An Hội

100 m2
₫ 1.1 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân An Hội

80 m2
₫ 1.1 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân An Hội

100 m2
₫ 1.1 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân An Hội

80 m2
₫ 800 triệu

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân An Hội

80 m2
₫ 800 triệu

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Phạm Văn Cội

100 m2
₫ 800 triệu

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 110 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Phước Vĩnh An

110 m2
₫ 1.35 tỷ

05/25/2020