Mua bán Đất thổ cư tại Huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 1559
TOP
Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Thạnh Tây

80 m2
₫ 1.3 tỷ

05/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Thạnh Tây

80 m2
₫ 1.4 tỷ

05/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Thạnh Tây

80 m2
₫ 420 triệu

05/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 79 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Thạnh Tây

79 m2
₫ 1.276 tỷ

05/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Bình Mỹ

80 m2
₫ 1.35 tỷ

05/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Bình Mỹ

80 m2
₫ 1.3 tỷ

05/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Thạnh Tây

80 m2
₫ 700 triệu

05/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Thông Hội

80 m2
₫ 1.65 tỷ

05/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Phú Trung

120 m2
₫ 900 triệu

05/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 133 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Bình Mỹ

133 m2
₫ 1.38 tỷ

05/22/2020