Mua bán đất thổ cư tại Huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 1317
TOP
Mua bán đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Bình Mỹ

100 m2
Nam
₫ 1.65 tỷ

09/24/2020

Mua bán đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Bình Mỹ

100 m2
₫ 900 triệu

09/24/2020

Mua bán đất thổ cư 110 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Hòa Phú

110 m2
₫ 1.2 tỷ

09/24/2020

Mua bán đất thổ cư 500 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Nhuận Ðức

500 m2
₫ 850 triệu

09/24/2020

Mua bán đất thổ cư 90 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Phú Trung

90 m2
₫ 950 triệu

09/24/2020

Mua bán đất thổ cư 124 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Nhuận Ðức

124 m2
₫ 800 triệu

09/24/2020

Mua bán đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Phú Trung

100 m2
₫ 650 triệu

09/24/2020

Mua bán đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Hòa Phú

100 m2
Nam
₫ 1.35 tỷ

09/24/2020

Mua bán đất thổ cư 115 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Hòa Phú

115 m2
₫ 1.3 tỷ

09/24/2020

Mua bán đất thổ cư 80 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Bình Mỹ

80 m2
Nam
₫ 900 triệu

09/24/2020