Mua bán Đất thổ cư tại Xã Tân Quý Tây, Huyện Bình Chánh

1 - 15 của 17
Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Tân Quý Tây

100 m2
₫ 650 triệu

05/21/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Tân Quý Tây

100 m2
₫ 650 triệu

05/21/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Tân Quý Tây

100 m2
₫ 450 triệu

05/20/2020

Mua bán Đất thổ cư 1000 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Tân Quý Tây

1000 m2
₫ 4 tỷ

05/19/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Tân Quý Tây

80 m2
₫ 450 triệu

05/16/2020

Mua bán Đất thổ cư 85 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Tân Quý Tây

85 m2
₫ 800 triệu

05/15/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Tân Quý Tây

100 m2
₫ 539 triệu

05/14/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Tân Quý Tây

100 m2
₫ 650 triệu

05/14/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Tân Quý Tây

100 m2
Tây Nam
₫ 600 triệu

05/14/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Tân Quý Tây

100 m2
Đông Bắc
₫ 690 triệu

05/14/2020

Mua bán Đất thổ cư 135 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Tân Quý Tây

135 m2
₫ 1.76 tỷ

05/12/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Tân Quý Tây

100 m2
₫ 1.35 tỷ

05/07/2020

Mua bán Đất thổ cư 14684 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Tân Quý Tây

14684 m2
₫ 18 tỷ

05/07/2020

Mua bán Đất thổ cư 187 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Tân Quý Tây

187 m2
₫ 1.589 tỷ

05/05/2020

Mua bán Đất thổ cư 124 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Tân Quý Tây

124 m2
₫ 1 tỷ

05/05/2020