Mua bán đất thổ cư tại Xã Hưng Long, Huyện Bình Chánh

1 - 15 của 39
Mua bán Đất thổ cư 86 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Hưng Long

86 m2
₫ 1.55 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 106 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Hưng Long

106 m2
₫ 2.1 tỷ

11/19/2019

Mua bán Đất thổ cư 105 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Hưng Long

105 m2
₫ 2.9 tỷ

11/19/2019

Mua bán Đất thổ cư 137 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Hưng Long

137 m2
₫ 1.9 tỷ

11/19/2019

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Hưng Long

86.5 m2
Tây Bắc
₫ 1.55 tỷ

11/19/2019

Mua bán Đất thổ cư 87.7 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Hưng Long

87.7 m2
₫ 1.55 tỷ

11/19/2019

Mua bán Đất thổ cư 153 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Hưng Long

153 m2
₫ 2.1 tỷ

11/19/2019

Mua bán Đất thổ cư 125 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Hưng Long

125 m2
₫ 1.25 tỷ

11/19/2019

Mua bán Đất thổ cư 70 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Hưng Long

70 m2
₫ 670 triệu

11/18/2019

Mua bán Đất thổ cư 102 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Hưng Long

102 m2
₫ 1.9 tỷ

11/18/2019

Mua bán Đất thổ cư 107 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Hưng Long

107 m2
₫ 600 triệu

11/18/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Hưng Long

100 m2
₫ 500 triệu

11/18/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Hưng Long

100 m2
₫ 450 triệu

11/18/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Hưng Long

100 m2
₫ 650 triệu

11/17/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Hưng Long

80 m2
₫ 500 triệu

11/17/2019