Mua bán Đất thổ cư tại Xã Hưng Long, Huyện Bình Chánh

1 - 15 của 35
Mua bán Đất thổ cư 125 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Hưng Long

125 m2
₫ 1.25 tỷ

05/22/2020

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Hưng Long

90 m2
₫ 650 triệu

05/22/2020

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Hưng Long

90 m2
₫ 650 triệu

05/22/2020

Mua bán Đất thổ cư 3086 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Hưng Long

3086 m2
₫ 24 tỷ

05/22/2020

Mua bán Đất thổ cư 1968 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Hưng Long

1968 m2
₫ 18 tỷ

05/20/2020

Mua bán Đất thổ cư 2200 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Hưng Long

2200 m2

05/20/2020

Mua bán Đất thổ cư 186 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Hưng Long

186 m2
₫ 3.3 tỷ

05/20/2020

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Hưng Long

120 m2
₫ 350 triệu

05/20/2020

Mua bán Đất thổ cư 200 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Hưng Long

200 m2
₫ 700 triệu

05/19/2020

Mua bán Đất thổ cư 104 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Hưng Long

₫ 1.7 tỷ

05/19/2020

Mua bán Đất thổ cư 107 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Hưng Long

107 m2
₫ 600 triệu

05/16/2020

Mua bán Đất thổ cư 1986 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Hưng Long

1986 m2
₫ 18 tỷ

05/16/2020

Mua bán Đất thổ cư 130 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Hưng Long

130 m2
Tây Bắc
₫ 2.5 tỷ

05/16/2020

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Hưng Long

90 m2
Tây Nam
₫ 1.55 tỷ

05/16/2020