Mua bán đất thổ cư tại Huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 1996
TOP
TOP
Khu đất vàng đầu tư – cam kết sinh lời sau 6 tháng

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Vĩnh Lộc A

85 m2
₫ 300 triệu

12/22/2017

TOP
Mua bán Đất thổ cư 48 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Vĩnh Lộc A

48 m2
₫ 360 triệu

12/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 450 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Thị Trấn Tân Túc

450 m2
₫ 690 triệu

12/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 56 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Vĩnh Lộc A

56 m2
₫ 420 triệu

12/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 52 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Vĩnh Lộc B

52 m2
₫ 380 triệu

12/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 52 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Vĩnh Lộc B

52 m2
₫ 380 triệu

12/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 56 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Vĩnh Lộc A

56 m2
₫ 520 triệu

12/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 56 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Vĩnh Lộc A

56 m2
₫ 440 triệu

12/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 48 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Vĩnh Lộc A

48 m2
₫ 900 triệu

12/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 56 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Vĩnh Lộc A

56 m2
₫ 520 triệu

12/15/2019