Mua bán đất thổ cư tại Quận Kiến An, TP.Hải Phòng

1 - 8 của 8
Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận Kiến An

TP.Hải Phòng, Quận Kiến An, Phường Bắc Sơn

100 m2
₫ 1.4 tỷ

11/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận Kiến An

TP.Hải Phòng, Quận Kiến An, Phường Bắc Sơn

100 m2
₫ 1.4 tỷ

11/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận Kiến An

TP.Hải Phòng, Quận Kiến An, Phường Bắc Sơn

100 m2
₫ 1.398 tỷ

11/7/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận Kiến An

TP.Hải Phòng, Quận Kiến An, Phường Bắc Sơn

100 m2
₫ 1.4 tỷ

11/7/2019

Mua bán Đất thổ cư 117 m2 tại Quận Kiến An

TP.Hải Phòng, Quận Kiến An, Phường Đồng Hòa

117 m2
₫ 2.1 tỷ

10/30/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Quận Kiến An

TP.Hải Phòng, Quận Kiến An, Phường Đồng Hòa

80 m2

1/12/2017

Mua bán Đất thổ cư 360 m2 tại Quận Kiến An

TP.Hải Phòng, Quận Kiến An, Phường Trần Thành Ngọ

360 m2
Nam
₫ 720 triệu

1/6/2017

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận Kiến An

TP.Hải Phòng, Quận Kiến An, Phường Tràng Minh

100 m2
Đông Nam
₫ 1.05 tỷ

9/20/2016