Mua bán Đất thổ cư tại Quận Kiến An, TP.Hải Phòng

1 - 14 của 14
Mua bán Đất thổ cư 300 m2 tại Quận Kiến An

TP.Hải Phòng, Quận Kiến An, Phường Bắc Sơn

300 m2
Bắc
₫ 4.2 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận Kiến An

TP.Hải Phòng, Quận Kiến An, Phường Lãm Hà

100 m2
Đông Nam
₫ 1.5 tỷ

05/21/2020

Mua bán Đất thổ cư 63 m2 tại Quận Kiến An

TP.Hải Phòng, Quận Kiến An, Phường Bắc Sơn

₫ 1.1 tỷ

05/18/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận Kiến An

TP.Hải Phòng, Quận Kiến An, Phường Bắc Sơn

100 m2
₫ 1.398 tỷ

05/18/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận Kiến An

TP.Hải Phòng, Quận Kiến An, Phường Bắc Sơn

100 m2
₫ 1.4 tỷ

05/14/2020

Mua bán Đất thổ cư 58 m2 tại Quận Kiến An

TP.Hải Phòng, Quận Kiến An, Phường Đồng Hòa

58 m2
Đông Bắc
₫ 750 triệu

05/13/2020

Mua bán Đất thổ cư 50 m2 tại Quận Kiến An

TP.Hải Phòng, Quận Kiến An, Phường Lãm Hà

₫ 560 triệu

05/08/2020

Mua bán Đất thổ cư 782 m2 tại Quận Kiến An

TP.Hải Phòng, Quận Kiến An, Phường Văn Đẩu

782 m2
₫ 4.446 tỷ

05/08/2020

Mua bán Đất thổ cư 58 m2 tại Quận Kiến An

TP.Hải Phòng, Quận Kiến An, Phường Đồng Hòa

₫ 750 triệu

05/07/2020

Mua bán Đất thổ cư 50.77 m2 tại Quận Kiến An

TP.Hải Phòng, Quận Kiến An, Phường Bắc Sơn

50.77 m2
Tây Nam
₫ 4 tỷ

05/07/2020

Mua bán Đất thổ cư 58 m2 tại Quận Kiến An

TP.Hải Phòng, Quận Kiến An, Phường Đồng Hòa

58 m2
₫ 750 triệu

05/07/2020

Mua bán Đất thổ cư 50 m2 tại Quận Kiến An

TP.Hải Phòng, Quận Kiến An, Phường Lãm Hà

50 m2
₫ 560 triệu

05/07/2020

Mua bán Đất thổ cư 40 m2 tại Quận Kiến An

TP.Hải Phòng, Quận Kiến An, Phường Lãm Hà

₫ 920 triệu

05/07/2020

Mua bán Đất thổ cư 87 m2 tại Quận Kiến An

TP.Hải Phòng, Quận Kiến An, Phường Ngọc Sơn

87 m2
₫ 1.3 tỷ

05/06/2020