Mua bán đất thổ cư tại TP.Hải Phòng

1 - 15 của 162
Mua bán Đất thổ cư 81 m2 tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã Bắc Sơn

81 m2
Bắc
₫ 620 triệu

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận Hồng Bàng

TP.Hải Phòng, Quận Hồng Bàng, Phường Sở Dầu

100 m2
₫ 3.75 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã Lê Lợi

100 m2
₫ 1 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận Dương Kinh

TP.Hải Phòng, Quận Dương Kinh, Phường Đa Phúc

100 m2
Tây Nam
₫ 1.3 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Huyện Thủy Nguyên

TP.Hải Phòng, Huyện Thủy Nguyên, Xã Đông Sơn

150 m2
Tây Bắc
₫ 1.13 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 51 m2 tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Thị Trấn An Dương

51 m2
Bắc
₫ 600 triệu

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 131 m2 tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Thị Trấn An Dương

131 m2
Nam
₫ 1.245 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 99 m2 tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã An Đồng

99 m2
Tây Nam
₫ 1.75 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 63 m2 tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã Đặng Cương

63 m2
Nam
₫ 428 triệu

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 62 m2 tại Quận Hải An

TP.Hải Phòng, Quận Hải An, Phường Đằng Hải

62 m2
Tây Bắc
₫ 1.2 tỷ

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 76 m2 tại Huyện An Lão

TP.Hải Phòng, Huyện An Lão, Xã An Tiến

76 m2
Tây Nam
₫ 1.52 tỷ

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã Lê Lợi

120 m2
₫ 1.4 tỷ

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 182 m2 tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã An Đồng

182 m2
Đông Bắc
₫ 3.37 tỷ

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã An Đồng

100 m2
Tây
₫ 1.1 tỷ

12/11/2019