Mua bán Đất thổ cư tại Quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội

1 - 15 của 108
Mua bán Đất thổ cư 50 m2 tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mễ Trì

50 m2
₫ 2.8 tỷ

08/10/2020

Mua bán Đất thổ cư 140 m2 tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mễ Trì

140 m2
₫ 6.7 tỷ

08/10/2020

Mua bán Đất thổ cư 48 m2 tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 1

48 m2
₫ 4 tỷ

08/09/2020

Mua bán Đất thổ cư 59.7 m2 tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 1

59.7 m2
Tây Nam
₫ 2.25 tỷ

08/09/2020

Mua bán Đất thổ cư 41.8 m2 tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Tây Mỗ

41.8 m2
Nam
₫ 1.6 tỷ

08/09/2020

Mua bán Đất thổ cư 35 m2 tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Tây Mỗ

35 m2
₫ 1.525 tỷ

08/09/2020

Mua bán Đất thổ cư 35 m2 tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Cầu Diễn

35 m2
₫ 3 tỷ

08/08/2020

Mua bán Đất thổ cư 56 m2 tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Cầu Diễn

56 m2
₫ 3.15 tỷ

08/08/2020

Mua bán Đất thổ cư 48 m2 tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Phương Canh

48 m2
₫ 1.85 tỷ

08/08/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 1

100 m2
₫ 14.5 tỷ

08/08/2020

Mua bán Đất thổ cư 36 m2 tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Tây Mỗ

36 m2
Nam
₫ 1.512 tỷ

08/08/2020

Mua bán Đất thổ cư 42.3 m2 tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Tây Mỗ

42.3 m2
Tây Nam
₫ 1.65 tỷ

08/08/2020

Mua bán Đất thổ cư 42.3 m2 tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Tây Mỗ

42.3 m2
₫ 1.65 tỷ

08/08/2020

Mua bán Đất thổ cư 30 m2 tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Tây Mỗ

30 m2
₫ 1.2 tỷ

08/08/2020

Mua bán Đất thổ cư 35 m2 tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Tây Mỗ

35 m2
₫ 1.55 tỷ

08/08/2020