Mua bán Đất thổ cư tại Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội

1 - 15 của 94
Mua bán Đất thổ cư 163 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Mai Động

163 m2
₫ 8.7 tỷ

07/16/2020

Mua bán Đất thổ cư 43 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Lĩnh Nam

43 m2
₫ 2.1 tỷ

07/16/2020

Mua bán Đất thổ cư 91 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Định Công

91 m2
Đông Bắc
₫ 3.185 tỷ

07/16/2020

Mua bán Đất thổ cư 75 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Đại Kim

75 m2
Tây Nam

07/16/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Trần Phú

100 m2
₫ 5.3 tỷ

07/16/2020

Mua bán Đất thổ cư 50 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Thịnh Liệt

50 m2
Đông
₫ 5 tỷ

07/16/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Lĩnh Nam

100 m2
₫ 2.55 tỷ

07/16/2020

Mua bán Đất thổ cư 35 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Định Công

35 m2
₫ 3.8 tỷ

07/16/2020

Mua bán Đất thổ cư 55 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Thịnh Liệt

55 m2
₫ 3.6 tỷ

07/16/2020

Mua bán Đất thổ cư 32 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Lĩnh Nam

32 m2
₫ 2.3 tỷ

07/16/2020

Mua bán Đất thổ cư 60 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Giáp Bát

60 m2
₫ 4.9 tỷ

07/15/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Hoàng Liệt

80 m2
₫ 5.2 tỷ

07/14/2020

Mua bán Đất thổ cư 79 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Hoàng Liệt

79 m2
₫ 5.2 tỷ

07/14/2020

Mua bán Đất thổ cư 600 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Thanh Trì

600 m2
₫ 17 tỷ

07/13/2020

Mua bán Đất thổ cư 45 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Định Công

45 m2
₫ 3.55 tỷ

07/13/2020