Mua bán đất thổ cư tại Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội

1 - 15 của 40
Mua bán Đất thổ cư 60 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Đại Kim

60 m2
₫ 2.95 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Hoàng Liệt

100 m2
Đông Nam
₫ 6 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 52 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Đại Kim

52 m2
₫ 4.55 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Hoàng Liệt

80 m2
₫ 5.2 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 117 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Thịnh Liệt

117 m2
₫ 3.05 tỷ

12/08/2019

Mua bán Đất thổ cư 79 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Hoàng Liệt

79 m2
₫ 5.2 tỷ

12/07/2019

Mua bán Đất thổ cư 43.7 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Lĩnh Nam

43.7 m2
Đông Bắc
₫ 1.25 tỷ

12/07/2019

Mua bán Đất thổ cư 91 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Đại Kim

91 m2
Tây Nam
₫ 7 tỷ

12/06/2019

Mua bán Đất thổ cư 60 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Thịnh Liệt

60 m2
₫ 3.3 tỷ

12/05/2019

Mua bán Đất thổ cư 30 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Vĩnh Hưng

30 m2
₫ 1.55 tỷ

12/05/2019

Mua bán Đất thổ cư 103 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Hoàng Liệt

103 m2
₫ 7.8 tỷ

12/04/2019

Mua bán Đất thổ cư 60 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Tương Mai

60 m2
₫ 3.5 tỷ

12/04/2019

Mua bán Đất thổ cư 42 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Lĩnh Nam

42 m2
₫ 2.45 tỷ

12/03/2019

Mua bán Đất thổ cư 35 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Thịnh Liệt

35 m2
₫ 1.6 tỷ

12/03/2019

Mua bán Đất thổ cư 65 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Đại Kim

65 m2
₫ 6 tỷ

12/03/2019