Mua bán Đất thổ cư tại Quận Hà Đông, TP.Hà Nội

1 - 15 của 399
Mua bán Đất thổ cư 50 m2 tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường La Khê

50 m2
₫ 3.2 tỷ

07/09/2020

Mua bán Đất thổ cư 55 m2 tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Dương Nội

55 m2
Đông Nam
₫ 2.4 tỷ

07/09/2020

Mua bán Đất thổ cư 53 m2 tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Dương Nội

53 m2
Đông Nam
₫ 2.6 tỷ

07/09/2020

Mua bán Đất thổ cư 31 m2 tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường La Khê

31 m2
₫ 1.58 tỷ

07/09/2020

Mua bán Đất thổ cư 200 m2 tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Kiến Hưng

200 m2
₫ 4 tỷ

07/09/2020

Mua bán Đất thổ cư 65 m2 tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Yên Nghĩa

65 m2
₫ 1.55 tỷ

07/09/2020

Mua bán Đất thổ cư 81 m2 tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Vạn Phúc

81 m2
₫ 5.3 tỷ

07/09/2020

Mua bán Đất thổ cư 52 m2 tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Vạn Phúc

52 m2
₫ 3.45 tỷ

07/09/2020

Mua bán Đất thổ cư 37 m2 tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Mỗ Lao

37 m2
₫ 2.295 tỷ

07/09/2020

Mua bán Đất thổ cư 33 m2 tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Yên Nghĩa

33 m2
₫ 1.3 tỷ

07/09/2020

Mua bán Đất thổ cư 41 m2 tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Yên Nghĩa

41 m2
₫ 900 triệu

07/09/2020

Mua bán Đất thổ cư 32 m2 tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường La Khê

32 m2
Bắc
₫ 1.58 tỷ

07/09/2020

Mua bán Đất thổ cư 40 m2 tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường La Khê

40 m2
₫ 1.8 tỷ

07/09/2020

Mua bán Đất thổ cư 40 m2 tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Yên Nghĩa

40 m2
₫ 650 triệu

07/08/2020