Mua bán đất thổ cư tại Quận Đống Đa, TP.Hà Nội

1 - 15 của 48
Mua bán Đất thổ cư 36 m2 tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Láng Thượng

36 m2
₫ 7.2 tỷ

12/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Láng Thượng

80 m2
Đông Bắc
₫ 1.6 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 1200 m2 tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Ô Chợ Dừa

1200 m2
₫ 180 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 160 m2 tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Ngã Tư Sở

160 m2
₫ 1 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 65 m2 tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Khương Thượng

65 m2
₫ 3.4 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 390 m2 tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Quốc Tử Giám

390 m2
₫ 111 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 40 m2 tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Ô Chợ Dừa

40 m2
1
₫ 2.9 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 18 m2 tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Ô Chợ Dừa

18 m2
₫ 1.52 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 60 m2 tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Ô Chợ Dừa

60 m2
₫ 18.5 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 105 m2 tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Ô Chợ Dừa

105 m2
₫ 26.5 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 25 m2 tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Thổ Quan

25 m2
₫ 1.45 tỷ

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 371 m2 tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Cát Linh

371 m2
Đông Nam
₫ 111 tỷ

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 81 m2 tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Phương Liên

81 m2
Đông Bắc
₫ 5.6 tỷ

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 86.6 m2 tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Láng Thượng

86.6 m2
₫ 14.62 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 115 m2 tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Khâm Thiên

115 m2
Tây Bắc
₫ 27 tỷ

12/10/2019