Mua bán Đất thổ cư tại Quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội

1 - 15 của 226
Mua bán Đất thổ cư 54 m2 tại Quận Bắc Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm, Phường Cổ Nhuế 1

54 m2
₫ 2.6 tỷ

07/09/2020

Mua bán Đất thổ cư 164 m2 tại Quận Bắc Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm, Phường Liên Mạc

164 m2
₫ 5.1 tỷ

07/09/2020

Mua bán Đất thổ cư 74 m2 tại Quận Bắc Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm, Phường Minh Khai

74 m2
Tây Bắc
₫ 4 tỷ

07/08/2020

Mua bán Đất thổ cư 55 m2 tại Quận Bắc Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm, Phường Xuân Đỉnh

55 m2
₫ 4.3 tỷ

07/08/2020

Mua bán Đất thổ cư 30 m2 tại Quận Bắc Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm, Phường Xuân Đỉnh

30 m2
Nam
₫ 1.7 tỷ

07/08/2020

Mua bán Đất thổ cư 34 m2 tại Quận Bắc Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm, Phường Cổ Nhuế 1

34 m2
₫ 1.6 tỷ

07/07/2020

Mua bán Đất thổ cư 48 m2 tại Quận Bắc Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm, Phường Xuân Đỉnh

48 m2
Tây Bắc
₫ 2.4 tỷ

07/07/2020

Mua bán Đất thổ cư 70 m2 tại Quận Bắc Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm, Phường Xuân Đỉnh

70 m2
₫ 4.55 tỷ

07/07/2020

Mua bán Đất thổ cư 105 m2 tại Quận Bắc Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm, Phường Cổ Nhuế 1

105 m2
Đông Nam
₫ 5.1 tỷ

07/07/2020

Mua bán Đất thổ cư 70 m2 tại Quận Bắc Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm, Phường Xuân Đỉnh

70 m2
₫ 3.1 tỷ

07/07/2020

Mua bán Đất thổ cư 21 m2 tại Quận Bắc Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm, Phường Xuân Tảo

21 m2
Bắc
₫ 1.58 tỷ

07/07/2020

Mua bán Đất thổ cư 47 m2 tại Quận Bắc Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm, Phường Xuân Đỉnh

47 m2
Tây Bắc
₫ 2.35 tỷ

07/07/2020

Mua bán Đất thổ cư 54 m2 tại Quận Bắc Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm, Phường Xuân Đỉnh

54 m2
₫ 4.3 tỷ

07/07/2020

Mua bán Đất thổ cư 70 m2 tại Quận Bắc Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm, Phường Phú Diễn

70 m2
₫ 2.9 tỷ

07/07/2020

Mua bán Đất thổ cư 75 m2 tại Quận Bắc Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm, Phường Phú Diễn

75 m2
₫ 3 tỷ

07/07/2020