Mua bán đất thổ cư tại Huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội

1 - 15 của 94
Mua bán Đất thổ cư 3688 m2 tại Huyện Thạch Thất

TP.Hà Nội, Huyện Thạch Thất, Xã Tân Xã

3688 m2
₫ 20.284 tỷ

12/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 4000 m2 tại Huyện Thạch Thất

TP.Hà Nội, Huyện Thạch Thất, Xã Tiến Xuân

4000 m2
₫ 20 tỷ

12/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 534 m2 tại Huyện Thạch Thất

TP.Hà Nội, Huyện Thạch Thất, Xã Tân Xã

534 m2
₫ 4.272 tỷ

12/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 1300 m2 tại Huyện Thạch Thất

TP.Hà Nội, Huyện Thạch Thất, Xã Bình Yên

1300 m2
₫ 6.2 tỷ

12/14/2019

Mua bán Đất thổ cư 200 m2 tại Huyện Thạch Thất

TP.Hà Nội, Huyện Thạch Thất, Xã Thạch Hòa

200 m2
₫ 1.6 tỷ

12/14/2019

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Huyện Thạch Thất

TP.Hà Nội, Huyện Thạch Thất, Xã Tân Xã

₫ 975 triệu

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 245 m2 tại Huyện Thạch Thất

TP.Hà Nội, Huyện Thạch Thất, Xã Thạch Hòa

245 m2
₫ 1.1 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Huyện Thạch Thất

TP.Hà Nội, Huyện Thạch Thất, Xã Tân Xã

₫ 2 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Huyện Thạch Thất

TP.Hà Nội, Huyện Thạch Thất, Xã Bình Yên

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 245 m2 tại Huyện Thạch Thất

TP.Hà Nội, Huyện Thạch Thất, Xã Thạch Hòa

245 m2
₫ 1.1 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 300 m2 tại Huyện Thạch Thất

TP.Hà Nội, Huyện Thạch Thất, Xã Tiến Xuân

300 m2
₫ 1 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Thạch Thất

TP.Hà Nội, Huyện Thạch Thất, Xã Hạ Bằng

100 m2
₫ 870 triệu

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 170 m2 tại Huyện Thạch Thất

TP.Hà Nội, Huyện Thạch Thất, Xã Hạ Bằng

170 m2
₫ 1 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 130 m2 tại Huyện Thạch Thất

TP.Hà Nội, Huyện Thạch Thất, Xã Tân Xã

130 m2
₫ 780 triệu

12/13/2019