Mua bán đất thổ cư tại Huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội

1 - 15 của 532
Mua bán Đất thổ cư 60 m2 tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Thị Trấn Trâu Quỳ

60 m2
Đông Bắc
₫ 2.8 tỷ

12/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 35 m2 tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Thị Trấn Trâu Quỳ

35 m2
Đông Bắc
₫ 1.99 tỷ

12/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 60 m2 tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Thị Trấn Trâu Quỳ

60 m2
Bắc
₫ 2 tỷ

12/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Thị Trấn Trâu Quỳ

90 m2
Đông Nam
₫ 3.06 tỷ

12/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Xã Đông Dư

80 m2
Đông Nam
₫ 2.64 tỷ

12/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 47 m2 tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Thị Trấn Trâu Quỳ

47 m2
Tây Bắc
₫ 2.86 tỷ

12/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 60 m2 tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Xã Đông Dư

60 m2
Tây Nam
₫ 2.1 tỷ

12/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 44 m2 tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Xã Đông Dư

44 m2
Đông Nam
₫ 1.3 tỷ

12/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 43 m2 tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Xã Đông Dư

43 m2
Tây Nam
₫ 1.36 tỷ

12/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 114 m2 tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Xã Cổ Bi

114 m2
Đông Nam
₫ 5.13 tỷ

12/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Xã Đa Tốn

80 m2
Đông Nam
₫ 4 tỷ

12/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 74 m2 tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Xã Đa Tốn

74 m2
Tây Nam
₫ 2.5 tỷ

12/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 42 m2 tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Xã Đặng Xá

42 m2
Đông
₫ 1.2 tỷ

12/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 54 m2 tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Xã Đặng Xá

54 m2
Tây Nam
₫ 1.188 tỷ

12/14/2019

Mua bán Đất thổ cư 55 m2 tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Xã Yên Viên

55 m2
₫ 1.6 tỷ

12/14/2019