Mua bán đất thổ cư tại Huyện Đông Anh, TP.Hà Nội

1 - 15 của 203
Mua bán Đất thổ cư 137 m2 tại Huyện Đông Anh

TP.Hà Nội, Huyện Đông Anh, Xã Vĩnh Ngọc

137 m2
Đông Nam
₫ 6.3 tỷ

11/22/2019

Mua bán Đất thổ cư 60 m2 tại Huyện Đông Anh

TP.Hà Nội, Huyện Đông Anh, Xã Tiên Dương

60 m2
Tây
₫ 1.32 tỷ

11/22/2019

Mua bán Đất thổ cư 60 m2 tại Huyện Đông Anh

TP.Hà Nội, Huyện Đông Anh, Xã Uy Nỗ

60 m2
Đông Nam
₫ 1.05 tỷ

11/22/2019

Mua bán Đất thổ cư 70 m2 tại Huyện Đông Anh

TP.Hà Nội, Huyện Đông Anh, Thị trấn Đông Anh

70 m2
Đông Nam
₫ 2.1 tỷ

11/21/2019

Mua bán Đất thổ cư 70 m2 tại Huyện Đông Anh

TP.Hà Nội, Huyện Đông Anh, Thị trấn Đông Anh

70 m2
₫ 2.1 tỷ

11/21/2019

Mua bán Đất thổ cư 60 m2 tại Huyện Đông Anh

TP.Hà Nội, Huyện Đông Anh, Xã Uy Nỗ

60 m2
₫ 1.05 tỷ

11/21/2019

Mua bán Đất thổ cư 40 m2 tại Huyện Đông Anh

TP.Hà Nội, Huyện Đông Anh, Xã Uy Nỗ

40 m2
₫ 750 triệu

11/21/2019

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Huyện Đông Anh

TP.Hà Nội, Huyện Đông Anh, Xã Uy Nỗ

40 m2
₫ 780 triệu

11/21/2019

Mua bán Đất thổ cư 70 m2 tại Huyện Đông Anh

TP.Hà Nội, Huyện Đông Anh, Thị trấn Đông Anh

70 m2
₫ 2.3 tỷ

11/21/2019

Mua bán Đất thổ cư 60 m2 tại Huyện Đông Anh

TP.Hà Nội, Huyện Đông Anh, Xã Uy Nỗ

60 m2
₫ 1.05 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 117 m2 tại Huyện Đông Anh

TP.Hà Nội, Huyện Đông Anh, Xã Tiên Dương

117 m2
₫ 2.45 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 60 m2 tại Huyện Đông Anh

TP.Hà Nội, Huyện Đông Anh, Xã Tiên Dương

60 m2
₫ 1.3 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 60 m2 tại Huyện Đông Anh

TP.Hà Nội, Huyện Đông Anh, Xã Tiên Dương

60 m2
₫ 1.3 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 54 m2 tại Huyện Đông Anh

TP.Hà Nội, Huyện Đông Anh, Xã Vĩnh Ngọc

54 m2
₫ 4.35 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Huyện Đông Anh

TP.Hà Nội, Huyện Đông Anh, Xã Vân Nội

150 m2
₫ 5.4 tỷ

11/19/2019