Mua bán Đất thổ cư tại Xã Ba Trại, Huyện Ba Vì

1 - 9 của 9
Mua bán Đất thổ cư 1850 m2 tại Huyện Ba Vì

TP.Hà Nội, Huyện Ba Vì, Xã Ba Trại

1850 m2
₫ 18 tỷ

07/08/2020

Mua bán Đất thổ cư 1469 m2 tại Huyện Ba Vì

TP.Hà Nội, Huyện Ba Vì, Xã Ba Trại

1469 m2
₫ 690 triệu

07/06/2020

Mua bán Đất thổ cư 360 m2 tại Huyện Ba Vì

TP.Hà Nội, Huyện Ba Vì, Xã Ba Trại

360 m2
₫ 250 triệu

07/06/2020

Mua bán Đất thổ cư 4162 m2 tại Huyện Ba Vì

TP.Hà Nội, Huyện Ba Vì, Xã Ba Trại

4162 m2
₫ 5 tỷ

07/06/2020

Mua bán Đất thổ cư 1346.1 m2 tại Huyện Ba Vì

TP.Hà Nội, Huyện Ba Vì, Xã Ba Trại

1346.1 m2
₫ 1.7 tỷ

07/06/2020

Mua bán Đất thổ cư 1080 m2 tại Huyện Ba Vì

TP.Hà Nội, Huyện Ba Vì, Xã Ba Trại

1080 m2
₫ 650 triệu

07/06/2020

Mua bán Đất thổ cư 3396 m2 tại Huyện Ba Vì

TP.Hà Nội, Huyện Ba Vì, Xã Ba Trại

3396 m2
₫ 2 tỷ

07/06/2020

Mua bán Đất thổ cư 732 m2 tại Huyện Ba Vì

TP.Hà Nội, Huyện Ba Vì, Xã Ba Trại

732 m2
₫ 1.25 tỷ

07/06/2020

Mua bán Đất thổ cư 23000 m2 tại Huyện Ba Vì

TP.Hà Nội, Huyện Ba Vì, Xã Ba Trại

23000 m2
₫ 3.4 tỷ

07/06/2020