Mua bán nhà tại Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 312
Mua bán Đất thổ cư 125 m2 tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hoà Hiệp Bắc

125 m2
₫ 1 tỷ

11/17/2019

Mua bán Đất thổ cư 95 m2 tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hoà Minh

₫ 3.7 tỷ

11/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hoà Minh

₫ 3.9 tỷ

11/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hoà Minh

100 m2
₫ 2.1 tỷ

11/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 107 m2 tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hoà Minh

107 m2
Nam
₫ 4 tỷ

11/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 145 m2 tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hoà Khánh Nam

145 m2
₫ 3.2 tỷ

11/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hoà Hiệp Nam

120 m2
Tây Bắc
₫ 3.1 tỷ

11/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 250 m2 tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hoà Hiệp Nam

250 m2
Đông Bắc
₫ 14 tỷ

11/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 1021 m2 tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hòa Khánh Bắc

1021 m2
Tây Nam
₫ 35 tỷ

11/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 250 m2 tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hoà Hiệp Nam

250 m2
Đông Bắc
₫ 14 tỷ

11/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 1021 m2 tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hòa Khánh Bắc

1021 m2
Tây Nam
₫ 35 tỷ

11/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hoà Hiệp Nam

100 m2
₫ 1.8 tỷ

11/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hoà Minh

100 m2
Đông Bắc
₫ 4 tỷ

11/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 104 m2 tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hoà Minh

104 m2
₫ 3.9 tỷ

11/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 93 m2 tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hoà Minh

93 m2
₫ 3.9 tỷ

11/15/2019