Mua bán đất thổ cư tại Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

1 - 15 của 128
BÁN ĐẤT LẠI THẾ KIỆT 333 PHẠM VĂN ĐỒNG TP HUẾ

Thừa Thiên Huế, Huyện Phú Vang, Xã Phú Thượng

100 m2
Tây Nam
₫ 1.45 tỷ

12/05/2019

BÁN LÔ ĐẤT ĐẦU TƯ KQH CHIẾT BI HUẾ

Thừa Thiên Huế, Huyện Phú Vang, Xã Phú Thượng

108 m2
Đông Nam
₫ 1.75 tỷ

12/05/2019

Mua bán Đất thổ cư 180 m2 tại Huyện Phú Vang

Thừa Thiên Huế, Huyện Phú Vang, Xã Phú Xuân

180 m2
Tây Nam
₫ 465 triệu

02/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 195 m2 tại Huyện Phú Vang

Thừa Thiên Huế, Huyện Phú Vang, Xã Phú Thượng

195 m2
Tây Bắc
₫ 2.047 tỷ

02/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 195 m2 tại Huyện Phú Vang

Thừa Thiên Huế, Huyện Phú Vang, Xã Phú Thượng

195 m2
Tây Bắc
₫ 2.047 tỷ

02/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 195 m2 tại Huyện Phú Vang

Thừa Thiên Huế, Huyện Phú Vang, Xã Phú Thượng

195 m2
Tây Bắc
₫ 2.145 tỷ

02/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Huyện Phú Vang

Thừa Thiên Huế, Huyện Phú Vang, Xã Phú Thượng

₫ 2.145 tỷ

02/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 148 m2 tại Huyện Phú Vang

Thừa Thiên Huế, Huyện Phú Vang, Thị Trấn Thuận An

148 m2
₫ 888 triệu

02/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 148 m2 tại Huyện Phú Vang

Thừa Thiên Huế, Huyện Phú Vang, Thị Trấn Thuận An

148 m2
₫ 917 triệu

02/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 148 m2 tại Huyện Phú Vang

Thừa Thiên Huế, Huyện Phú Vang, Thị Trấn Thuận An

148 m2
₫ 888 triệu

02/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 148 m2 tại Huyện Phú Vang

Thừa Thiên Huế, Huyện Phú Vang, Thị Trấn Thuận An

148 m2
₫ 888 triệu

02/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 148 m2 tại Huyện Phú Vang

Thừa Thiên Huế, Huyện Phú Vang, Thị Trấn Thuận An

148 m2
₫ 888 triệu

02/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 148 m2 tại Huyện Phú Vang

Thừa Thiên Huế, Huyện Phú Vang, Thị Trấn Thuận An

148 m2
₫ 888 triệu

02/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 148 m2 tại Huyện Phú Vang

Thừa Thiên Huế, Huyện Phú Vang, Thị Trấn Thuận An

148 m2
₫ 888 triệu

02/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Huyện Phú Vang

Thừa Thiên Huế, Huyện Phú Vang, Xã Phú Thượng

₫ 2.145 tỷ

02/25/2020