Mua bán đất thổ cư tại Thanh Hoá

1 - 15 của 36
Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Tĩnh Gia

Thanh Hoá, Huyện Tĩnh Gia, Xã Bình Minh

100 m2
₫ 800 triệu

12/06/2019

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Huyên Quảng Xương

Thanh Hoá, Huyên Quảng Xương, Xã Quảng Giao

150 m2
Nam
₫ 590 triệu

12/05/2019

Mua bán Đất thổ cư 105 m2 tại Huyên Hoằng Hoá

Thanh Hoá, Huyên Hoằng Hoá, Xã Hoằng Ngọc

105 m2
Bắc
₫ 1.55 tỷ

12/05/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Tĩnh Gia

Thanh Hoá, Huyện Tĩnh Gia, Xã Bình Minh

100 m2
₫ 687 triệu

12/05/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Yên Định

Thanh Hoá, Huyện Yên Định, Xã Quý Lộc

100 m2
₫ 4 tỷ

12/04/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Yên Định

Thanh Hoá, Huyện Yên Định, Xã Quý Lộc

100 m2
₫ 400 triệu

12/03/2019

Mua bán Đất thổ cư 96 m2 tại Huyên Quảng Xương

Thanh Hoá, Huyên Quảng Xương, Thị Trấn Quảng Xương

96 m2
Tây
₫ 350 triệu

12/02/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thị Xã Sầm Sơn

Thanh Hoá, Thị Xã Sầm Sơn, Xã Quảng Cư

100 m2
Tây Nam
₫ 700 triệu

11/30/2019

Mua bán Đất thổ cư 64 m2 tại Thành phố Thanh Hóa

Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa, Phường Đông Vệ

64 m2
Đông
₫ 1.098 tỷ

11/29/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Yên Định

Thanh Hoá, Huyện Yên Định, Xã Quý Lộc

100 m2
₫ 400 triệu

11/29/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Yên Định

Thanh Hoá, Huyện Yên Định, Xã Quý Lộc

100 m2
₫ 400 triệu

11/29/2019

Mua bán Đất thổ cư 99 m2 tại Thành phố Thanh Hóa

Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa, Xã Đông Hương

99 m2
₫ 2.475 tỷ

11/25/2019

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Thành phố Thanh Hóa

Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa, Phường Phú Sơn

120 m2
₫ 3 tỷ

11/25/2019

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Thành phố Thanh Hóa

Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa, Phường Phú Sơn

120 m2
₫ 1.55 tỷ

11/25/2019

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Thành phố Thanh Hóa

Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa, Phường Đông Sơn

120 m2
₫ 1.55 tỷ

11/25/2019