Mua bán đất thổ cư tại Huyện Phổ Yên, Thái Nguyên

1 - 8 của 8
Mua bán Đất thổ cư 85 m2 tại Huyện Phổ Yên

Thái Nguyên, Huyện Phổ Yên, Thị Trấn Ba Hàng

85 m2
₫ 4 tỷ

12/04/2019

Mua bán Đất thổ cư 300 m2 tại Huyện Phổ Yên

Thái Nguyên, Huyện Phổ Yên, Thị Trấn Ba Hàng

300 m2
₫ 1.65 tỷ

12/04/2019

Mua bán Đất thổ cư 10000 m2 tại Huyện Phổ Yên

Thái Nguyên, Huyện Phổ Yên, Xã Đắc Sơn

10000 m2

12/02/2019

Mua bán Đất thổ cư 650 m2 tại Huyện Phổ Yên

Thái Nguyên, Huyện Phổ Yên, Xã Tân Hương

650 m2
₫ 1.17 tỷ

12/02/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Phổ Yên

Thái Nguyên, Huyện Phổ Yên, Xã Đồng Tiến

100 m2

12/02/2019

Mua bán Đất thổ cư 205 m2 tại Huyện Phổ Yên

Thái Nguyên, Huyện Phổ Yên, Xã Đồng Tiến

205 m2
₫ 700 triệu

12/02/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Phổ Yên

Thái Nguyên, Huyện Phổ Yên, Xã Tân Hương

100 m2
₫ 690 triệu

12/02/2019

Mua bán Đất thổ cư 106 m2 tại Huyện Phổ Yên

Thái Nguyên, Huyện Phổ Yên, Xã Hồng Tiến

106 m2
₫ 270 triệu

10/27/2016