Mua bán đất thổ cư tại Huyện Phổ Yên, Thái Nguyên

1 - 15 của 15
Mua bán Đất thổ cư 108 m2 tại Huyện Phổ Yên

Thái Nguyên, Huyện Phổ Yên, Thị Trấn Ba Hàng

108 m2
Nam

10/31/2019

Mua bán Đất thổ cư 240 m2 tại Huyện Phổ Yên

Thái Nguyên, Huyện Phổ Yên, Xã Hồng Tiến

240 m2
₫ 800 triệu

2/22/2018

Mua bán Đất thổ cư 155 m2 tại Huyện Phổ Yên

Thái Nguyên, Huyện Phổ Yên, Thị Trấn Bãi Bông

155 m2
Nam
₫ 1.125 tỷ

2/22/2018

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Phổ Yên

Thái Nguyên, Huyện Phổ Yên, Xã Đồng Tiến

100 m2
₫ 4.6 triệu

1/9/2018

Mua bán Đất thổ cư 115 m2 tại Huyện Phổ Yên

Thái Nguyên, Huyện Phổ Yên, Thị Trấn Bãi Bông

115 m2
₫ 517.5 triệu

12/4/2017

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Huyện Phổ Yên

Thái Nguyên, Huyện Phổ Yên, Xã Đồng Tiến

120 m2

10/2/2017

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Phổ Yên

Thái Nguyên, Huyện Phổ Yên, Xã Đồng Tiến

100 m2
₫ 500 triệu

8/8/2017

Mua bán Đất thổ cư 141 m2 tại Huyện Phổ Yên

Thái Nguyên, Huyện Phổ Yên, Xã Tiên Phong

141 m2
₫ 1.692 tỷ

5/16/2017

Mua bán Đất thổ cư 1300 m2 tại Huyện Phổ Yên

Thái Nguyên, Huyện Phổ Yên, Thị Trấn Bãi Bông

1300 m2
₫ 1.8 tỷ

3/1/2017

Mua bán Đất thổ cư 147 m2 tại Huyện Phổ Yên

Thái Nguyên, Huyện Phổ Yên, Xã Đồng Tiến

147 m2
₫ 1.911 tỷ

11/1/2016

Mua bán Đất thổ cư 106 m2 tại Huyện Phổ Yên

Thái Nguyên, Huyện Phổ Yên, Xã Hồng Tiến

106 m2
₫ 270 triệu

10/27/2016

Mua bán Đất thổ cư 141 m2 tại Huyện Phổ Yên

Thái Nguyên, Huyện Phổ Yên, Xã Trung Thành

141 m2

6/17/2016

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Phổ Yên

Thái Nguyên, Huyện Phổ Yên, Thị Trấn Ba Hàng

100 m2
₫ 500 triệu

3/22/2016

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Phổ Yên

Thái Nguyên, Huyện Phổ Yên, Xã Đồng Tiến

100 m2
₫ 500 triệu

3/12/2016

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Huyện Phổ Yên

Thái Nguyên, Huyện Phổ Yên, Thị Trấn Ba Hàng

80 m2
₫ 320 triệu

1/21/2016