Mua bán đất thổ cư tại Huyện Phổ Yên, Thái Nguyên

1 - 15 của 21
Mua bán Đất thổ cư 85 m2 tại Huyện Phổ Yên

Thái Nguyên, Huyện Phổ Yên, Thị Trấn Ba Hàng

85 m2
₫ 4 tỷ

12/04/2019

Mua bán Đất thổ cư 300 m2 tại Huyện Phổ Yên

Thái Nguyên, Huyện Phổ Yên, Thị Trấn Ba Hàng

300 m2
₫ 1.65 tỷ

12/04/2019

Mua bán Đất thổ cư 10000 m2 tại Huyện Phổ Yên

Thái Nguyên, Huyện Phổ Yên, Xã Đắc Sơn

10000 m2

12/02/2019

Mua bán Đất thổ cư 650 m2 tại Huyện Phổ Yên

Thái Nguyên, Huyện Phổ Yên, Xã Tân Hương

650 m2
₫ 1.17 tỷ

12/02/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Phổ Yên

Thái Nguyên, Huyện Phổ Yên, Xã Đồng Tiến

100 m2

12/02/2019

Mua bán Đất thổ cư 205 m2 tại Huyện Phổ Yên

Thái Nguyên, Huyện Phổ Yên, Xã Đồng Tiến

205 m2
₫ 700 triệu

12/02/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Phổ Yên

Thái Nguyên, Huyện Phổ Yên, Xã Tân Hương

100 m2
₫ 690 triệu

12/02/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Phổ Yên

Thái Nguyên, Huyện Phổ Yên, Thị Trấn Bãi Bông

100 m2
₫ 500 triệu

11/27/2019

Mua bán Đất thổ cư 138 m2 tại Huyện Phổ Yên

Thái Nguyên, Huyện Phổ Yên, Thị Trấn Ba Hàng

138 m2

11/27/2019

Mua bán Đất thổ cư 205 m2 tại Huyện Phổ Yên

Thái Nguyên, Huyện Phổ Yên, Thị Trấn Ba Hàng

205 m2

11/27/2019

Mua bán Đất thổ cư 300 m2 tại Huyện Phổ Yên

Thái Nguyên, Huyện Phổ Yên, Xã Hồng Tiến

300 m2
₫ 1.5 tỷ

11/27/2019

Mua bán Đất thổ cư 125 m2 tại Huyện Phổ Yên

Thái Nguyên, Huyện Phổ Yên, Thị Trấn Ba Hàng

125 m2
₫ 1.537 tỷ

11/27/2019

Mua bán Đất thổ cư 138 m2 tại Huyện Phổ Yên

Thái Nguyên, Huyện Phổ Yên, Thị Trấn Bãi Bông

138 m2
₫ 828 triệu

11/27/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Phổ Yên

Thái Nguyên, Huyện Phổ Yên, Xã Đồng Tiến

100 m2
₫ 650 triệu

11/27/2019

Mua bán Đất thổ cư 125 m2 tại Huyện Phổ Yên

Thái Nguyên, Huyện Phổ Yên, Thị Trấn Ba Hàng

125 m2
Đông Bắc
₫ 1.525 tỷ

11/27/2019