Mua bán Đất thổ cư tại Thành phố Thái Bình, Thái Bình

1 - 15 của 22
Mua bán Đất thổ cư 74 m2 tại Thành phố Thái Bình

Thái Bình, Thành phố Thái Bình, Phường Quang Trung

74 m2
Tây Bắc
₫ 35 triệu

05/07/2020

Mua bán Đất thổ cư 65 m2 tại Thành phố Thái Bình

Thái Bình, Thành phố Thái Bình, Phường Quang Trung

65 m2
Tây Bắc
₫ 1.365 tỷ

05/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 67 m2 tại Thành phố Thái Bình

Thái Bình, Thành phố Thái Bình, Phường Quang Trung

67 m2
Đông Nam
₫ 871 triệu

05/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 71.4 m2 tại Thành phố Thái Bình

Thái Bình, Thành phố Thái Bình, Xã Phú Xuân

71.4 m2
Tây Bắc
₫ 905 triệu

05/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 65 m2 tại Thành phố Thái Bình

Thái Bình, Thành phố Thái Bình, Phường Kỳ Bá

65 m2
Đông Nam
₫ 1.32 tỷ

05/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 73.4 m2 tại Thành phố Thái Bình

Thái Bình, Thành phố Thái Bình, Phường Trần Lâm

73.4 m2
Đông Nam
₫ 1.25 tỷ

05/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 47 m2 tại Thành phố Thái Bình

Thái Bình, Thành phố Thái Bình, Xã Vũ Phúc

47 m2
Đông Nam
₫ 810 triệu

05/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 67.5 m2 tại Thành phố Thái Bình

Thái Bình, Thành phố Thái Bình, Phường Kỳ Bá

67.5 m2
Tây Nam
₫ 1.6 tỷ

05/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 51.6 m2 tại Thành phố Thái Bình

Thái Bình, Thành phố Thái Bình, Phường Phú Khánh

51.6 m2
Đông Nam
₫ 210 triệu

11/28/2017

Mua bán Đất thổ cư 57 m2 tại Thành phố Thái Bình

Thái Bình, Thành phố Thái Bình, Xã Hoàng Diệu

57 m2
Đông
₫ 256.5 triệu

11/27/2017

Mua bán Đất thổ cư 65 m2 tại Thành phố Thái Bình

Thái Bình, Thành phố Thái Bình, Phường Quang Trung

65 m2
Tây Bắc

08/30/2017

Mua bán Đất thổ cư 71.6 m2 tại Thành phố Thái Bình

Thái Bình, Thành phố Thái Bình, Xã Phú Xuân

71.6 m2
Đông Nam
₫ 522.68 triệu

08/12/2017

Mua bán Đất thổ cư 52 m2 tại Thành phố Thái Bình

Thái Bình, Thành phố Thái Bình, Phường Tiền Phong

52 m2
Đông
₫ 850 triệu

02/02/2017

Mua bán Đất thổ cư 75 m2 tại Thành phố Thái Bình

Thái Bình, Thành phố Thái Bình, Phường Quang Trung

75 m2
₫ 1.312 tỷ

01/20/2017

Mua bán Đất thổ cư 65 m2 tại Thành phố Thái Bình

Thái Bình, Thành phố Thái Bình, Phường Quang Trung

65 m2
₫ 728 triệu

01/16/2017