Mua bán đất thổ cư tại Thái Bình

1 - 15 của 22
Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Huyện Vũ Thư

Thái Bình, Huyện Vũ Thư, Thị Trấn Vũ Thư

80 m2
Tây Nam
₫ 380 triệu

12/08/2019

Mua bán Đất thổ cư 78.3 m2 tại Thành phố Thái Bình

Thái Bình, Thành phố Thái Bình, Phường Tiền Phong

78.3 m2
Tây Bắc
₫ 850 triệu

12/05/2019

Mua bán Đất thổ cư 99 m2 tại Huyện Hưng Hà

Thái Bình, Huyện Hưng Hà, Xã Thái Phương

99 m2
Đông Nam
₫ 8 triệu

12/04/2019

Mua bán Đất thổ cư 74 m2 tại Thành phố Thái Bình

Thái Bình, Thành phố Thái Bình, Phường Quang Trung

74 m2
Tây Bắc
₫ 35 triệu

12/04/2019

Mua bán Đất thổ cư 78 m2 tại Thành phố Thái Bình

Thái Bình, Thành phố Thái Bình, Phường Tiền Phong

78 m2
Tây Bắc
₫ 850 triệu

12/04/2019

Mua bán Đất thổ cư 140 m2 tại Huyện Thái Thụy

Thái Bình, Huyện Thái Thụy, Xã Thái Hưng

140 m2
Nam
₫ 560 triệu

12/04/2019

Mua bán Đất thổ cư 65 m2 tại Thành phố Thái Bình

Thái Bình, Thành phố Thái Bình, Phường Quang Trung

65 m2
Tây Bắc
₫ 1.365 tỷ

12/04/2019

Mua bán Đất thổ cư 51.6 m2 tại Thành phố Thái Bình

Thái Bình, Thành phố Thái Bình, Phường Phú Khánh

51.6 m2
Đông Nam
₫ 210 triệu

11/28/2017

Mua bán Đất thổ cư 57 m2 tại Thành phố Thái Bình

Thái Bình, Thành phố Thái Bình, Xã Hoàng Diệu

57 m2
Đông
₫ 256.5 triệu

11/27/2017

Mua bán Đất thổ cư 65 m2 tại Thành phố Thái Bình

Thái Bình, Thành phố Thái Bình, Phường Quang Trung

65 m2
Tây Bắc

08/30/2017

Mua bán Đất thổ cư 71.6 m2 tại Thành phố Thái Bình

Thái Bình, Thành phố Thái Bình, Xã Phú Xuân

71.6 m2
Đông Nam
₫ 522.68 triệu

08/12/2017

Mua bán Đất thổ cư 52 m2 tại Thành phố Thái Bình

Thái Bình, Thành phố Thái Bình, Phường Tiền Phong

52 m2
Đông
₫ 850 triệu

02/02/2017

Mua bán Đất thổ cư 75 m2 tại Thành phố Thái Bình

Thái Bình, Thành phố Thái Bình, Phường Quang Trung

75 m2
₫ 1.312 tỷ

01/20/2017

Mua bán Đất thổ cư 65 m2 tại Thành phố Thái Bình

Thái Bình, Thành phố Thái Bình, Phường Quang Trung

65 m2
₫ 728 triệu

01/16/2017

Mua bán Đất thổ cư 65 m2 tại Thành phố Thái Bình

Thái Bình, Thành phố Thái Bình, Phường Quang Trung

65 m2
₫ 715 triệu

01/16/2017