Mua bán đất thổ cư tại Quảng Trị

1 - 15 của 19
Mua bán Đất thổ cư 182 m2 tại Đông Hà

Quảng Trị, Đông Hà, Phường Đông Lương

182 m2
Đông
₫ 850 triệu

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 104 m2 tại Đông Hà

Quảng Trị, Đông Hà, Phường Đông Lương

104 m2
₫ 1.59 tỷ

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 167 m2 tại Đông Hà

Quảng Trị, Đông Hà, Phường Đông Lương

167 m2
Đông
₫ 1.8 tỷ

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Đông Hà

Quảng Trị, Đông Hà, Phường Đông Lương

150 m2
Đông Bắc
₫ 790 triệu

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 136 m2 tại Đông Hà

Quảng Trị, Đông Hà, Phường Đông Lương

136 m2
Tây Bắc
₫ 1.85 tỷ

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Đông Hà

Quảng Trị, Đông Hà, Phường Đông Lương

₫ 840 triệu

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 274 m2 tại Đông Hà

Quảng Trị, Đông Hà, Phường Đông Lương

274 m2
Đông
₫ 1.28 tỷ

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 85 m2 tại Đông Hà

Quảng Trị, Đông Hà, Phường 2

85 m2
Nam
₫ 840 triệu

12/07/2019

Mua bán Đất thổ cư 257 m2 tại Đông Hà

Quảng Trị, Đông Hà, Phường Đông Lương

257 m2
Bắc
₫ 1.2 tỷ

12/06/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Đông Hà

Quảng Trị, Đông Hà, Phường 3

80 m2
₫ 1.6 tỷ

12/02/2019

Mua bán Đất thổ cư 165 m2 tại Đông Hà

Quảng Trị, Đông Hà, Phường Đông Lương

165 m2
Tây Nam
₫ 882 triệu

11/29/2019

Mua bán Đất thổ cư 200 m2 tại Đông Hà

Quảng Trị, Đông Hà, Phường Đông Lương

200 m2
Tây Nam
₫ 1.18 tỷ

11/28/2019

Mua bán Đất thổ cư 149 m2 tại Đông Hà

Quảng Trị, Đông Hà, Phường 5

149 m2
Đông Nam
₫ 2.495 tỷ

11/28/2019

Mua bán Đất thổ cư 107 m2 tại Đông Hà

Quảng Trị, Đông Hà, Phường 4

107 m2
Đông Bắc
₫ 370 triệu

11/28/2019

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Đông Hà

Quảng Trị, Đông Hà, Phường Đông Lương

150 m2

11/28/2019