Mua bán đất thổ cư tại Tp. Hạ Long, Quảng Ninh

1 - 15 của 26
Mua bán Đất thổ cư 312 m2 tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Phường Hồng Hà

312 m2
Đông Nam
₫ 54.6 tỷ

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 50 m2 tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Phường Cao Thắng

50 m2
Đông
₫ 2.55 tỷ

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 314 m2 tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Phường Cao Thắng

314 m2
Tây Bắc
₫ 5.8 tỷ

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 98.5 m2 tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Phường Hùng Thắng

98.5 m2
Đông Nam
₫ 5.811 tỷ

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 190 m2 tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Bãi Cháy

190 m2
₫ 2 tỷ

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 200 m2 tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Bãi Cháy

200 m2
₫ 3 tỷ

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 200 m2 tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Bãi Cháy

200 m2
₫ 2 tỷ

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 200 m2 tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Bãi Cháy

200 m2
₫ 2 tỷ

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 99 m2 tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Phường Hùng Thắng

99 m2
₫ 5.811 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Phường Hùng Thắng

₫ 5.811 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 300 m2 tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Bãi Cháy

300 m2
₫ 20 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 75 m2 tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Phường Cao Xanh

75 m2
₫ 2.025 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 271 m2 tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Phường Trần Hưng Đạo

271 m2
₫ 7.317 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 98 m2 tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Phường Hùng Thắng

98 m2
₫ 5.811 tỷ

12/07/2019

Mua bán Đất thổ cư 184 m2 tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Phường Hồng Hà

184 m2
Tây Bắc
₫ 12.144 tỷ

12/02/2019