Mua bán đất thổ cư tại Tp. Hạ Long, Quảng Ninh

1 - 15 của 18
Mua bán Đất thổ cư 99 m2 tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Phường Hùng Thắng

99 m2
₫ 5.811 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Phường Hùng Thắng

₫ 5.811 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 300 m2 tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Bãi Cháy

300 m2
₫ 20 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 75 m2 tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Phường Cao Xanh

75 m2
₫ 2.025 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 271 m2 tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Phường Trần Hưng Đạo

271 m2
₫ 7.317 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 98 m2 tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Phường Hùng Thắng

98 m2
₫ 5.811 tỷ

12/07/2019

Mua bán Đất thổ cư 184 m2 tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Phường Hồng Hà

184 m2
Tây Bắc
₫ 12.144 tỷ

12/02/2019

Mua bán Đất thổ cư 225 m2 tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Phường Hà Khánh

225 m2
Tây Bắc
₫ 3.15 tỷ

11/29/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Phường Hồng Hải

100 m2
Đông Bắc
₫ 7.6 tỷ

11/29/2019

Mua bán Đất thổ cư 123.7 m2 tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Phường Hà Khánh

123.7 m2
Tây Bắc
₫ 4.2 tỷ

11/29/2019

Mua bán Đất thổ cư 98.5 m2 tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Phường Hùng Thắng

98.5 m2
₫ 5.811 tỷ

11/28/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Phường Hồng Hải

100 m2
Tây Nam
₫ 8 tỷ

11/27/2019

Mua bán Đất thổ cư 85 m2 tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Phường Hồng Hải

85 m2
Tây Bắc
₫ 3.612 tỷ

11/27/2019

Mua bán Đất thổ cư 225 m2 tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Phường Hà Khánh

225 m2
Tây Bắc
₫ 4 tỷ

11/27/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Phường Hà Khánh

80 m2
Đông Bắc
₫ 1.4 tỷ

11/27/2019