Mua bán đất thổ cư tại Quảng Ninh

1 - 15 của 44
Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Tp. Uông Bí

Quảng Ninh, Tp. Uông Bí, Phường Yên Thanh

100 m2
Tây Nam
₫ 1 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Tp. Cẩm Phả

Quảng Ninh, Tp. Cẩm Phả, Phường Cẩm Phú

150 m2
₫ 1.35 tỷ

12/08/2019

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Tp. Cẩm Phả

Quảng Ninh, Tp. Cẩm Phả, Xã Quang Hanh

₫ 800 triệu

12/08/2019

Mua bán Đất thổ cư 98 m2 tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Phường Hùng Thắng

98 m2
₫ 5.811 tỷ

12/07/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Tp. Cẩm Phả

Quảng Ninh, Tp. Cẩm Phả, Phường Cẩm Sơn

80 m2
₫ 1.39 tỷ

12/05/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Tp. Cẩm Phả

Quảng Ninh, Tp. Cẩm Phả, Phường Cẩm Sơn

80 m2
₫ 1.3 tỷ

12/04/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Tp. Uông Bí

Quảng Ninh, Tp. Uông Bí, Phường Yên Thanh

100 m2
₫ 1.3 tỷ

12/04/2019

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Tp. Uông Bí

Quảng Ninh, Tp. Uông Bí, Phường Yên Thanh

120 m2
Đông Nam
₫ 1.2 tỷ

12/02/2019

Mua bán Đất thổ cư 184 m2 tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Phường Hồng Hà

184 m2
Tây Bắc
₫ 12.144 tỷ

12/02/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Tp. Cẩm Phả

Quảng Ninh, Tp. Cẩm Phả, Xã Quang Hanh

100 m2
₫ 820 triệu

12/02/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Tp. Cẩm Phả

Quảng Ninh, Tp. Cẩm Phả, Phường Cẩm Sơn

80 m2
₫ 1.2 tỷ

12/01/2019

Mua bán Đất thổ cư 82 m2 tại Tp. Cẩm Phả

Quảng Ninh, Tp. Cẩm Phả, Phường Cẩm Sơn

82 m2
₫ 1.3 tỷ

12/01/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Tp. Cẩm Phả

Quảng Ninh, Tp. Cẩm Phả, Phường Cẩm Sơn

80 m2
₫ 1.9 tỷ

12/01/2019

Mua bán Đất thổ cư 1000 m2 tại Huyện Vân Đồn

Quảng Ninh, Huyện Vân Đồn, Xã Đông Xá

1000 m2
₫ 22 tỷ

11/30/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Tp. Uông Bí

Quảng Ninh, Tp. Uông Bí, Phường Yên Thanh

100 m2
₫ 1.3 tỷ

11/30/2019