Mua bán đất thổ cư tại Quảng Ngãi

1 - 15 của 124
Đất Dự Án Pearl City - Khu Đô Thị Đáng Sống NhấtQuảng Ngãi

Quảng Ngãi, Thành phố Quảng Ngãi, Phường Trương Quang Trọng

100 m2
₫ 900 triệu

11/26/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thành phố Quảng Ngãi

Quảng Ngãi, Thành phố Quảng Ngãi, Phường Chánh Lộ

100 m2
Bắc
₫ 3.5 tỷ

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thành phố Quảng Ngãi

Quảng Ngãi, Thành phố Quảng Ngãi, Phường Nghĩa Lộ

100 m2
Tây Nam
₫ 850 triệu

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Tư Nghĩa

Quảng Ngãi, Huyện Tư Nghĩa, Thị Trấn La Hà

100 m2
Tây
₫ 1 tỷ

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thành phố Quảng Ngãi

Quảng Ngãi, Thành phố Quảng Ngãi, Phường Nghĩa Chánh

100 m2
₫ 880 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Sơn Tịnh

Quảng Ngãi, Huyện Sơn Tịnh, Xã Tịnh Hà

100 m2
Đông Nam
₫ 690 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 107 m2 tại Huyện Tư Nghĩa

Quảng Ngãi, Huyện Tư Nghĩa, Thị Trấn La Hà

107 m2
Tây Bắc
₫ 800 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Mộ Đức

Quảng Ngãi, Huyện Mộ Đức, Thị Trấn Mộ Đức

100 m2
₫ 800 triệu

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Đức Phổ

Quảng Ngãi, Huyện Đức Phổ, Thị Trấn Đức Phổ

100 m2

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Tư Nghĩa

Quảng Ngãi, Huyện Tư Nghĩa, Xã Nghĩa Điền

100 m2
₫ 750 triệu

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 115 m2 tại Huyện Sơn Tịnh

Quảng Ngãi, Huyện Sơn Tịnh, Xã Tịnh Long

115 m2
₫ 870 triệu

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Tư Nghĩa

Quảng Ngãi, Huyện Tư Nghĩa, Thị Trấn La Hà

100 m2
Đông Nam
₫ 1.174 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 112 m2 tại Huyện Tư Nghĩa

Quảng Ngãi, Huyện Tư Nghĩa, Thị Trấn La Hà

112 m2
Đông Nam
₫ 1.6 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Tư Nghĩa

Quảng Ngãi, Huyện Tư Nghĩa, Thị Trấn La Hà

100 m2
Đông Nam
₫ 1.2 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 140 m2 tại Huyện Tư Nghĩa

Quảng Ngãi, Huyện Tư Nghĩa, Thị Trấn La Hà

140 m2
Tây Nam
₫ 1.4 tỷ

12/09/2019